LA 45/2009 vp

Lakialoite: Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta

Päätökset

1. Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Söderman, Jacob /sd

Muita allekirjoittajia

9

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.2009 Päättynyt PTK 57/2009
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/2009 vp
Valmistunut

09.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1., 3., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 45/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2009 Päättynyt PTK 65/2009
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2009 Keskeytetty PTK 68/2009
16.06.2009 Päättynyt PTK 69/2009 12-14
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 74/2009 vp