Valtiopaivaasia M 2/2008

M 2/2008 vp

Informaatio-ohjauksen toimivuus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Aloite jätetty

Pvm

13.02.2008

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 5/2008 vp
Valmistunut

08.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksen sitovuutta ja vaikuttavuutta sekä yhdenvertaisuutta perusoikeuksien toteutumisessa ja sosiaali- ja terveyspalveluiden saannissa, ja että hallitus esittää tarvittavat säännökset sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin lakeihin. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa talouden ohjausta uudistamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmät siten, että ne kannustavat kuntia kustannus- ja laatutietoiseen toimintaan ja palvelurakenteiden kehittämiseen. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus aluehallinnon uudistamishankkeessa varaa aluehallinnon suorittamalle ohjaus- ja valvontatoiminnalle riittävät voimavarat ja toimintaedellytykset ennalta ehkäisevälle ohjaukselle. 4. Eduskunta edellyttää hallituksen raportoivan kannanoton kohdissa 1-3 edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta vuoden 2009 kevätistuntokauden aikana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 91/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2008 Päättynyt PTK 93/2008 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietintöön sisältyvän kannanoton. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.10.2008

Kirjelmä
EK 15/2008 vp

​​​​