Valtiopaivaasia M 2/2014

M 2/2014 vp

Kansalaisaloite: Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (KAA 2/2014 vp)

Huomautus

Vireillepanija: Ilmari Rostila, Hyväksyttyjä kannatusilmoituksia: 61306

Päätökset

1. Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla

Päätös

Hylätty

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla

Aloite jätetty

Pvm

24.04.2014

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2014 Päättynyt PTK 52/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 24/2014 vp
Valmistunut

25.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että kansalaisaloite hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.2015 Keskeytetty PTK 165/2014 2
06.03.2015 Päättynyt PTK 166/2014 1 1,2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Eduskunta hyväksyi edustaja Pauli Kiurun näin kuuluvan lausuman: Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

16.03.2015

Kirjelmä
EK 54/2014 vp

​​​​