PNE 1/2003 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä sekä eduskunnan päätöksiksi eduskunnan kanslian ohjesäännön ja valtion tilintarkastajien johtosäännön muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eduskunnan virkamiehistä

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1197/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1200/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajien johtosäännön 8 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1201/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvoston ehdotukset

1. Laki eduskunnan virkamiehistä

2. Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

3. Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajien johtosäännön 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

19.09.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.2003 Päättynyt PTK 64/2003
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/2003 vp
Valmistunut

28.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus, eduskunnan kanslian ohjesääntö ja valtion tilintarkastajien johtosääntö hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2003 Päättynyt PTK 103/2003
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.2003 Päättynyt PTK 107/2003
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen. Puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvä 2. ja 3. ehdotus hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Lainsäätämisjärjestys

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

15.12.2003

Kirjelmä
EK 41/2003 vp