TPA 33/2005 vp

Toimenpidealoite: Nuorempien konstaapelien poliisivaltuudet

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Salo, Petri /kok

Puhemiesneuvosto

Pvm

27.04.2005

Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

29.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 48/2005 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/2005 vp
Valmistunut

08.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3., 4. ja 6. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 7. lakiehdotus lakialoitteen LA 58/2005 vp mukaisesti, että TPA 33/2005 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 71/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2005 Keskeytetty PTK 80/2005
22.06.2005 Päättynyt PTK 81/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 266/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot