U 32/2002 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta yleissopimukseksi (huumausaineiden laittoman kaupan torjumisesta tullihallintojen toimesta aavalla merellä)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Virtanen

Puhemies

Pvm

28.06.2002

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

03.09.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2002 vp

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 8/2002 vp
Valmistunut

03.12.2002

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 36/2002 vp
Valmistunut

15.10.2002

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 44/2002 vp
Valmistunut

07.11.2002