​​​​​​

​Nykyisten kansanedustajien kuvat

Kansanedustajien kuvia saa käyttää uutisia ja muuta tiedonvälitystä palvelevissa tarkoituksissa. Myös muu käyttö esimerkiksi blogiteksteissä on mahdollista.

Kuvaa julkaistaessa on ilmoitettava lähteenä Eduskunta, paitsi jos yleiseksi käytännöksi on muodostunut lähteen ilmoittamatta jättäminen. Kuvaajatiedot on ilmoitettu kunkin kuvan tekijätiedoissa.

Kuvia ei saa manipuloida eikä käyttää sopimattomalla tai hyvän tavan vastaisella tavalla. Niitä ei saa käyttää mainos- tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisuoikeutta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle. Kuvia ei tule käyttää sellaisessa vaali-ilmoittelussa, jossa on näkyvissä ehdokkaan vaalinumero ja/tai suora, kohdennettu äänestyskehotus kytkettynä vaalipäivään.

Vaalikauden kuluessa osa keväällä 2019 valituista kansanedustajista on saanut omasta pyynnöstään vapautuksen edustajantoimesta. Heidän kuvansa löytyvät Entisten kansanedustajien kuvia vuodesta 2007 ­‑sivulta.

Edustajakuvat 2019-2022 Zip-pakettina.

Lisätietoa: kuva-arkisto(at)eduskunta.fi
Lisätietoja kuvien käyttöehdoista

 Edustajakuvat A - L

 Edustajakuvat M - Ö