Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

Kristillisdemokratian perusarvoja ovat jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen, perheiden hyvinvoinnin tukeminen, työn ja yrittämisen edellytysten parantaminen, sosiaalisesti vastuullinen markkinatalous, heikoimmista huolehtiminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Tahdomme olla rakentamassa Suomea, jonka perustana ovat ihmisarvo, vapaus, vakaus ja hyvinvointi. Monimuotoinen kristillisdemokraattinen liike toimii näiden arvojen puolesta eri puolilla maailmaa.

Demokraattisen yhteiskunnan kantava perusta on laaja sananvapaus sekä erilaisten näkökulmien ja mielipiteiden kunnioittaminen. Kestävän kehityksen ja talouden edellytyksenä on hyvin toimiva ja demokraattinen kansalaisyhteiskunta sekä lapsimyönteinen väestö- ja perhepolitiikka. Perheiden valinnanvapaus tulee olla keskiössä päätöksiä tehtäessä. Hyvinvoivat lapset ja nuoret ovat kansakuntamme tärkein pääoma. Kristillisdemokraattien tavoitteena on myös ikäystävällinen Suomi, jossa ikäihmiset osallistuvat ja saavat tarvitsemansa avun.

Työn tekeminen luo talouden ja hyvinvoinnin perustan. Tasaisen työllisyyden kasvun synnyttämisessä pienet ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa. Tarvitsemme yrittäjyyteen kannustavaa ilmapiiriä, oikeanlaisia veroratkaisuja ja turhan sääntelyn purkamista.

Toimivat terveyspalvelut ovat osa arjen turvallisuutta. Riittävä ja laadukas hoito tulee taata kaikille varallisuudesta riippumatta. Perusterveydenhuoltoa on vahvistettava ja painopistettä siirrettävä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen vanhuuteen ja riittävään toimeentuloon.

Julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia, joiden avulla voimme hillitä kustannusten nousua ja hoitaa yhteiskunnalle tärkeät toiminnot tehokkaammin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen lisäksi sosiaaliturvajärjestelmä pitää päivittää vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Suomen Kristillisdemokraatit suhtautuvat myönteisesti rajat ylittävään yhteistyöhön. Jokaisen suvereenin valtion vastuulla on ensisijaisesti omien rajojensa valvonta, mutta lisäksi meillä on EU:ssa yhteiset ulkorajat valvottavana ja rajat ylittävää rikollisuutta on torjuttava yhdessä. Haluamme kehittää Euroopan unionia jäsenvaltioiden yhteistyönä, joka edistää avointen sisämarkkinoiden kautta työllisyyttä ja hyvinvointia.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimii Päivi Räsänen ja varapuheenjohtajina Antero Laukkanen ja Sari Tanus.

Siirry puolueen verkkosivuille​

Ryhmäkanslian yhteystiedot

pääsihteeri Marjo Loponen
p. 09 432 3829, 050 468 6565, marjo.loponen(at)eduskunta.fi

poliittinen asiantuntija Tapio Luoma-aho
p. 09 432 4197, 050 329 7708, tapio.luoma-aho(at)eduskunta.fi

lainsäädäntöasiantuntija Johanna Stenberg
p. 09 432 3818, 050 478 2231, johanna.stenberg(at)eduskunta.fi

tiedottaja Merja Eräpolku
p. 09 432 3261, 050 560 3261, merja.erapolku(at)eduskunta.fi

ryhmäavustaja Kristiina Drotár 
p. 09 432 3263, 050 478 5740​, kristiina.drotar(at)eduskunta.fi
avustaa edustajaa Antero Laukkanen​

ryhmäavustaja Katriina Hiippavuori 
p. 09 432 4020, 050 462 7067, katriina.hiippavuori(at)eduskunta.fi 
avustaa edustajaa Sari Essayah ​

ryhmäavustaja Tomi Kaunismäki 
p.09 432 3262, 050 3070714, tomi.kaunismaki(at)eduskunta.fi
avustaa edustajaa Peter Östman​

ryhmäavustaja Evamaria Kyllästinen
p. 09 432 4065, 050 574 1675, evamaria.kyllastinen(at)eduskunta.fi
avustaa edustajaa Päivi Räsänen

ryhmäavustaja Jukka Salmi
p. 09 432 4176, 050 513 1966, jukka.salmi(at)eduskunta.fi
avustaa edustajaa Sari Tanus


​Tiedot päivitetty 1.2.2023​