​​​

​Eduskunta​vaalit 2023

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Eduskuntavaaleissa valitaan yhteensä 200 kansanedustajaa. 

​Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Yleisissä vaaleissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimittamisesta. ​​​​​​​

Perustietoa vaaleista Vaalit.fi-sivustolla

​Eduskuntavaalien koko tuloksen vahvistaminen

​Vaalipiirilautakunta vahvistaa vaalien koko tuloksen vaalipiirissä vaalipäivää seuraavana keskiviikkona viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan ja kirjoittaa valtakirjat uusille kansanedustajille.​ Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelu tarjoaa tiiviit tilastotiedot yleisistä vaaleista vaaleittain vuodesta 2003.​

Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelu

Tilastokeskuksen eduskuntavaalit-tilastossa on tietoja eduskuntavaaleissa annetuista äänistä ja niiden jakautumisesta. Tiedot saadaan vaalitietojärjestelmästä, ja ne julkaistaan ennakollisena ja lopullisena tilastona eduskuntavaalien yhteydessä.

Tilastokeskuksen eduskuntavaalit-tilastot

​Vaalirahoitus

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV valvoo vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja. VTV:n sivuilta löytyvät ohjeet ilmoitusten toimittamisesta tarkastusvirastolle, ehdokkaiden ja puolueiden tekemät ilmoitukset, vaalirahoitusilmoitukset kustakin vaalista sekä puolueiden tilinpäätöstiedot.​ ​​​

Vaalirahoitusvalvonta.fi​​​​​