​Kansanedustajien eläkkeet ja sopeutumisraha

Kansanedustajan ja ministerin uran perusteella muodostuu yksi eläke, jonka saa lähtökohtaisesti vanhuuseläkkeenä 65 vuoden iässä.

Kansanedustaja voi olla oikeutettu myös määräaikaiseen sopeutumisrahaan.

Kansanedustajien eläkkeet ja sopeutumisrahan myöntää ja maksaa Keva, jonka verkkosivuilta löytyvät yksityiskohtaisemmat tiedot aiheesta.

​Kansanedustajan eläke

Kansanedustajan ja ministerin uran perusteella muodostuu yksi eläke, jonka saa vanhuuseläkkeenä 65 vuoden iässä tai työkyvyttömyyseläkkeenä, jos menettää työkyvyn ennen tätä ikää. Kansanedustajan leskellä ja alle 18-vuotiailla lapsilla on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos edunsaajien eläke-ehdot täyttyvät.

Kansanedustajan eläke lasketaan uran pituuden ja enintään viimeisten 15 vuoden aikana uralta saadun ansion perusteella. 

Työeläkkeet, joita edustaja on ansainnut poliittisen uransa lisäksi, huomioidaan edustajaeläkkeissä ja ne voivat vähentää edustajaeläkkeen määrää.

Edustajaeläkkeitä korotetaan vuosittain ns. eläkeindeksillä kuten muitakin työeläkkeitä.

Sopeutumisraha

Eduskunnasta ennen eläkkeellesiirtymisikää pois jäänyt kansanedustaja voi saada sopeutumisrahaa, jos hän ei työllisty edustajantyön jälkeen. Sopeutumisraha korvaa sopeutumiseläkkeen, joka lakkautettiin vuonna 2019.

Sopeutumisrahaa maksetaan 1–3 vuotta, riippuen edustajantoimen kestosta. Jos kansanedustaja on sopeutumisrahan päättyessä täyttänyt 59 vuotta, sopeutumisrahaa voidaan maksaa 65 vuoden ikään asti. Oikeus sopeutumisrahaan syntyy yhden edustajavuoden perusteella.

​Sopeutumisraha lasketaan pääsääntöisesti samalla tavalla kuin edustajan vanhuuseläke. Poikkeuksena on vain rahan vähimmäismäärä, joka on aina vähintään yhdeksän vuoden edustajapalvelusta kertynyt määrä. 

​Etuuden aikana saadut ansio- ja pääomatulot voivat pienentää sopeutumisrahan määrää.

​Kansanedustajan eläketurvan hoitotapa käytännössä

Suomessa valtion palveluksessa olevien työeläkkeet myöntää ja maksaa Keva. Se myöntää ja maksaa myös edustajien ja ministerien eläkkeet. Eläkettä, sopeutumiseläkettä tai sopeutumisrahaa on haettava kirjallisesti uran päättyessä. Eläkkeet maksetaan kuukausittain ja ne ovat Suomessa veronalaista tuloa.