Puhemiehistö johtaa eduskunnan työtä

Puhemies johtaa
eduskunnan työtä 

Puhemies johtaa eduskunnan toimintaa yhdessä puhemiesneuvoston kanssa siten kuin perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä säädetään. Puhemies ja varapuhemiehet muodostavat puhemiehistön.

Eduskunnan puhemiehenä vuoden 2020 valtiopäivillä toimii Matti Vanhanen, ensimmäisenä varapuhemiehenä Antti Rinne ja toisena varapuhemiehenä Juho Eerola. 

Puhemies myöntää täysistunnoissa puheenvuorot ja vastauspuheenvuorot, tekee äänestysesitykset sekä päättää asioiden lopullisesta käsittelyjärjestyksestä. Puhemiehistö toimii myös eduskunnan keskeisimpien toimielinten eli puhemiesneuvoston ja kansliatoimikunnan puheenjohtajistona.

Lisäksi puhemiehistön tehtäviin kuuluu täysistuntojen pöytäkirjojen tarkistaminen ja eduskunnan vastausten ja kirjelmien allekirjoittaminen.

Puhemiehen ja varapuhemiesten valinta

Valtiopäivien ensimmäisessä täysistunnossa toimitetaan iältään vanhimman eduskunnan jäsenen johtaessa puhetta puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit. Ennen toimeensa ryhtymistä puhemies ja varapuhemiehet antavat eduskunnalle seuraavan juhlallisen vakuutuksen:

"Minä N.N. vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan."

Vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä valittujen puhemiehen ja varapuhemiesten toimikausi kestää, kunnes uudet eduskuntavaalit on toimitettu.

Jos puhemies tai varapuhemies valtiopäivien aikana kuolee tai eroaa toimestaan, valitaan viipymättä uusi puhemies tai varapuhemies. Jos puhemies tai varapuhemies on estynyt hoitamasta tehtäviään, voidaan puhemiesneuvoston ehdotuksesta päättää valita tilapäinen puhemies tai varapuhemies.

Puhemiesneuvosto ohjaa täysistuntotyöskentelyä

Puhemiesneuvoston muodostavat eduskunnan puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat. Puhemiesneuvoston tehtävät keskittyvät eduskunnan täysistuntoasioihin.

Puhemiesneuvosto antaa ohjeita täysistunnossa noudatettavista menettelyistä (esim. valiokuntaan lähettämisehdotukset ja puheenvuorokäytännöt), hyväksyy täysistuntosuunnitelmat sekä päättää täysistuntotyötä koskevista poissaololuvista. Lisäksi se antaa yleisohjeita valiokuntatyöstä sekä toimii puhemiehen neuvoa-antavana elimenä.

 Puhemiehistön uusimmat tiedotteet

 

 

 Puhemiesten blogi

 

 

 Puhemiesneuvoston pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 37/2020 vp

Torstai 2.4.2020 klo 15.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 36/2020 vp

Keskiviikko 1.4.2020 klo 13.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 35/2020 vp

Maanantai 30.3.2020 klo 13.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 34/2020 vp

Lauantai 28.3.2020 klo 9.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 33/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo 12.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 32/2020 vp

Torstai 26.3.2020 klo 15.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 31/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo 14.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 30/2020 vp

Tiistai 24.3.2020 klo 20.00

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 29/2020 vp

Tiistai 24.3.2020 klo 13.15

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 28/2020 vp

Perjantai 20.3.2020 klo 12.45

 Puhemiesneuvoston ehdotukset

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2018 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2018 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2015 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2015 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja uudeksi eduskunnan kanslian ohjesäännöksi

 Eduskunnan puhemies

 

 

 Ensimmäinen varapuhemies

 

 

 Toinen varapuhemies

 

 

 Puhemiesten erityisavustajat

Jari Flinck
(puhemies Matti Vanhanen)
09 432 2607, 050 385 9408
jari.flinck(at)eduskunta.fi

Pirjo-Liisa Heikkilä
(puhemies Matti Vanhanen,
kansainväliset asiat)
09 432 3552, 050 303 0145
pirjo-liisa.heikkila(at)eduskunta.fi

Matti Hirvola
(varapuhemies Antti Rinne)
09 432 2608, 040 076 4518
matti.hirvola(at)eduskunta.fi

Ilari van der Steen
(varapuhemies Juho Eerola)
09 432 2609, 050 343 7927
ilari.vandersteen(at)eduskunta.fi

 Puhemiesneuvosto