Puhemiehistö2021L.jpg
 Puhemies ja varapuhemiehet  

Puhemies johtaa eduskunnan toimintaa yhdessä puhemiesneuvoston kanssa siten kuin perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä säädetään. Puhemies ja varapuhemiehet muodostavat puhemiehistön.

Eduskunnan puhemiehenä toimii Anu Vehviläinen, ensimmäisenä varapuhemiehenä Antti Rinne ja toisena varapuhemiehenä Juho Eerola. 

Puhemies myöntää täysistunnoissa puheenvuorot ja vastauspuheenvuorot, tekee äänestysesitykset sekä päättää asioiden lopullisesta käsittelyjärjestyksestä. Puhemiehistö toimii myös eduskunnan keskeisimpien toimielinten eli puhemiesneuvoston ja kansliatoimikunnan puheenjohtajistona.

Lisäksi puhemiehistön tehtäviin kuuluu täysistuntojen pöytäkirjojen tarkistaminen ja eduskunnan vastausten ja kirjelmien allekirjoittaminen.

Puhemiehen ja varapuhemiesten valinta

Valtiopäivien ensimmäisessä täysistunnossa toimitetaan iältään vanhimman eduskunnan jäsenen johtaessa puhetta puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit. Ennen toimeensa ryhtymistä puhemies ja varapuhemiehet antavat eduskunnalle seuraavan juhlallisen vakuutuksen:

"Minä N.N. vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan."

Vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä valittujen puhemiehen ja varapuhemiesten toimikausi kestää, kunnes uudet eduskuntavaalit on toimitettu.

Jos puhemies tai varapuhemies valtiopäivien aikana kuolee tai eroaa toimestaan, valitaan viipymättä uusi puhemies tai varapuhemies. Jos puhemies tai varapuhemies on estynyt hoitamasta tehtäviään, voidaan puhemiesneuvoston ehdotuksesta päättää valita tilapäinen puhemies tai varapuhemies.

Puhemiesneuvosto ohjaa täysistuntotyöskentelyä

Puhemiesneuvoston muodostavat eduskunnan puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat. Puhemiesneuvoston tehtävät keskittyvät eduskunnan täysistuntoasioihin.

Puhemiesneuvosto antaa ohjeita täysistunnossa noudatettavista menettelyistä (esim. valiokuntaan lähettämisehdotukset ja puheenvuorokäytännöt), hyväksyy täysistuntosuunnitelmat sekä päättää täysistuntotyötä koskevista poissaololuvista. Lisäksi se antaa yleisohjeita valiokuntatyöstä sekä toimii puhemiehen neuvoa-antavana elimenä.

 Puhemiehistön uusimmat tiedotteet

 

 

Antti Rinne ensimmäiseksi varapuhemieheksihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Rinne-ensimmaiseksi-varapuhemieheksi.aspxAntti Rinne ensimmäiseksi varapuhemieheksi2021-06-01T11:05:00Z
Puhemies Vehviläinen edusti Suomea EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssissahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhemies-vehvilainen-edusti-suomea-eu-parlamenttien-puhemiesten-konferenssissa.aspxPuhemies Vehviläinen edusti Suomea EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssissa2021-05-10T12:50:00Z
Verkkotallenne puhemies Anu Vehviläisen tiedotustilaisuudesta 8. huhtikuutahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/-Puhemies-Anu-Vehvilaisen-tiedotustilaisuus-.aspxVerkkotallenne puhemies Anu Vehviläisen tiedotustilaisuudesta 8. huhtikuuta2021-04-08T11:45:00Z

 Puhemiesten blogi

 

 

Puhemies Anu Vehviläinen blogissa: Tiukoille koronatoimille on perusteethttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tiukoille-koronatoimille-on-perusteet.aspxPuhemies Anu Vehviläinen blogissa: Tiukoille koronatoimille on perusteet2021-03-09T10:50:08Z
Puhemies Anu Vehviläinen: Demokratiasta on huolehdittavahttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemiehen_blogi_15012021.aspxPuhemies Anu Vehviläinen: Demokratiasta on huolehdittava2021-01-18T10:03:41Z
Puhemies Vehviläinen: Otan koronarokotteen heti, kun vuoroni onhttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Vehvilainen-Otan-koronarokotteen-heti,-kun-vuoroni-on.aspxPuhemies Vehviläinen: Otan koronarokotteen heti, kun vuoroni on2020-12-09T11:20:31Z
Puhemies Vehviläinen: Kuuluuko – täällä Suomi! Do you hear me – this is Finland!https://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhemiesten-blogi-puhemies-vehvilainen-kuuluuko-taalla-suomi.aspxPuhemies Vehviläinen: Kuuluuko – täällä Suomi! Do you hear me – this is Finland!2020-12-01T08:00:19Z
Puhemies Vehviläinen: Koronakeväästä kohti normaalia päiväjärjestystähttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhemies-vehvilainen-koronakevaasta-kohti-normaalia-paivajarjestysta.aspxPuhemies Vehviläinen: Koronakeväästä kohti normaalia päiväjärjestystä2020-06-26T10:58:48Z

 Puhemiesneuvoston pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 64/2021 vp

Keskiviikko 16.6.2021 klo 11.00

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 63/2021 vp

Perjantai 11.6.2021 klo 12.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 62/2021 vp

Torstai 10.6.2021 klo 15.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 61/2021 vp

Keskiviikko 9.6.2021 klo 13.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 60/2021 vp

Tiistai 8.6.2021 klo 13.30

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 59/2021 vp

Perjantai 4.6.2021 klo 12.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 58/2021 vp

Torstai 3.6.2021 klo 15.45

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 57/2021 vp

Keskiviikko 2.6.2021 klo 13.30

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 56/2021 vp

Tiistai 1.6.2021 klo 13.15

Valtiopäiväasiakirja
PmNP 55/2021 vp

Perjantai 28.5.2021 klo 12.45

 Puhemiesneuvoston ehdotukset

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 3/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2018 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2018 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 2/2015 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PNE 1/2015 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja uudeksi eduskunnan kanslian ohjesäännöksi