Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Toimielimet

Toimielimet

Eduskunta valitsee kansanedustajia niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin yhteyksissä toimiviin toimielimiin. Tavallisesti toimielimet asetetaan vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä koko vaalikaudeksi. Edustukset toimielimissä jaetaan eduskuntaryhmien valtasuhteiden ja koon mukaan.

Tietyissä eduskunnan nimittämissä toimielimissä saattaa jäseninä olla kansanedustajien lisäksi kyseisen alan asiantuntijoita.   

 Ylen hallintoneuvosto

Eduskunta valvoo Yleisradio Oy:n toimintaa ja nimittää hallintoneuvoston. Yleisradion ylin päättävä elin on hallintoneuvosto. Sen 21 jäsentä valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Jäseniksi valitaan tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä. 

Ylen hallintoneuvoston jäsenet:

kansanedustaja Arto Satonen, kok, puheenjohtaja
kansanedustaja Ari Torniainen, kesk., varapuheenjohtaja
kansanedustaja Marko Asell, sd.
kansanedustaja Maria Guzenina, sd.
kansanedustaja Anneli Kiljunen, sd.
kansanedustaja Suna Kymäläinen, sd.
kansanedustaja Leena Meri, ps.
kansanedustaja Jussi Wihonen, ps.
kansanedustaja Olli Immonen, ps.
kansanedustaja Jari Ronkainen, ps.
kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen, kok.
kansanedustaja Kari Tolvanen, kok.
kansanedustaja Päivi Räsänen, kd.
kansanedustaja Esko Kiviranta, kesk.
kansanedustaja Antti Kurvinen, kesk.
kansanedustaja Saara Hyrkkö, vihr.
kansanedustaja Jenni Pitko, vihr.
kansanedustaja Matti Semi, vas.
kansanedustaja Johannes Yrttiaho, vas.
Mikaela Nylander, r.

Päivitetty 19.11.2019          

 Kansaneläkelaitoksen (Kelan) valtuutetut

Eduskunta valvoo Kelan hallintoa ja toimintaa. Kansaneläkelaitos on eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos, jolla on oma hallinto ja talous. Sen valvontaa hoitavat eduskunnan nimeämät valtuutetut. Valtuutetut vahvistavat Kelan hallituksen esityksestä laitoksen tilinpäätöksen perusteet ja tilinpäätöksen sekä myöntävät vastuuvapauden hallitukselle. Valtuutetut antavat lisäksi vuosittain eduskunnalle kertomuksen omasta toiminnastaan.

Valtuutetut valitsivat järjestäytymiskokouksessaan 23.8.2019 uudeksi puheenjohtajakseen Riikka Slunga-Poutsalon (ps), varapuheenjohtajakseen Ilmari Nurmisen (sd) ja sihteerikseen Leena Uikkasen Kelasta. Kelan 12 valtuutettua vuosina 2019–2023 ovat:

Ilmari Nurminen, sd. (varavaltuutettunaan Kim Berg, sd.)
Tarja Filatov, sd. (Eeva-Johanna Eloranta, sd.)
Kristiina Salonen, sd. (Paula Werning, sd.)
Riikka Slunga-Poutsalo, ps. (Jouni Kotiaho, ps.)
Mika Niikko, ps. (Kaisa Juuso, ps.)
Ritva Elomaa, ps. (Mikko Lundén, ps.)
Sari Sarkomaa, kok. (Terhi Koulumies, kok.)
Antti Häkkänen, kok.  (Anna-Kaisa Ikonen, kok.)
Markus Lohi, kesk. (Pekka Aittakumpu, kesk.)
Hanna-Leena Mattila, kesk. (Petri Honkonen, kesk.)
Belaynesh Forsgrén, vihr. (Sofia Virta, vihr.)
Anna Kontula, vas. (Katja Hänninen, vas.)

Päivitetty 23.8.2019       

 Eduskunnan kirjaston hallitus

Kansanedustajajäsenet:
Erkki Tuomioja, sd. (varajäsenenään Jukka Gustafsson, sd.)
Eeva-Johanna Eloranta, sd. (Aki Lindén, sd.)
Jari Koskela, ps. (Sami Savio, ps.)
Pauli Kiuru, kok. (Ruut Sjöblom, kok.)
Pekka Aittakumpu, kesk. (Pasi Kivisaari, kesk.)

Asiantuntijajäsenet:
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen (varajäsenenään johtava asiantuntija Leena Palmén edustaen valtionhallinnon asiantuntemusta)
Tutkimusjohtaja Kaijus Ervasti (akatemiaprofessori Johanna Niemi edustaen oikeustieteellistä asiantuntemusta)
Professori Ilkka Ruostetsaari (professori Kimmo Grönlund edustaen valtiotieteellistä asiantuntemusta)

Henkilökuntajäsenet:
Verkkopalveluasiantuntija Jani Stenvall (tietoasiantuntija Sari Koski)

Päivitetty 18.6.2018

 Pankkivaltuutetut ja Suomen Pankin tilintarkastajat

Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa kuten lailla säädetään. Eduskunta valitsee yhdeksän pankkivaltuutettua valvomaan Suomen Pankin toimintaa. Valtuutetuilla on oikeus saada Suomen Pankin valvontaa varten tarvitsemansa tiedot. Pankkivaltuutetut antavat eduskunnalle vuosittain kertomuksen ja tarvittaessa erilliskertomuksia.

Pankkivaltuutetut, kansanedustajat (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan myöhemmin:

Antti Lindtman, sd.
Pia Viitanen, sd.
Jani Mäkelä, ps.
Ville Vähämäki, ps.
Petteri Orpo, kok.
Kalle Jokinen, kok.
Markus Lohi, kesk.
Mari Holopainen, vihr.
Markus Mustajärvi, vas.

Suomen Pankin tilintarkastajat:

Mika Kari, sd. (varajäsenenään)
Jukka Kopra, kok. (Jukka Mäkynen, ps.)
Esko Kiviranta, kesk. (Raimo Piirainen, sd.)

KHT Lotta Kauppila (KHT Hannu Riippi)
KHT Timo Tuokko (KHT Anna Lind)

Päivitetty 29.10.2019

 Ulkopoliittisen instituutin hallitus ja neuvottelukunta

Ulkopoliittista instituuttia johtaa eduskunnan nimittämä hallitus. Siihen kuuluvat EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen (puheenjohtaja), emeritakansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila, valtiotieteen kandidaatti Simon Elo, professori Laura Kolbe (varapuheenjohtaja), professori Ilkka Liikanen, suurlähettiläs René Nyberg, tutkimusprofessori Monica Tennberg, kauppatieteiden maisteri Lenita Toivakka ja professori Tarja Väyrynen.

Instituutin hallitus päättää mm. instituutin taloudesta ja tutkimusohjelmasta, jota sen tutkijat toteuttavat tieteellisen autonomian periaatteiden mukaisesti. Hallitus myös nimittää instituutin johtajan.

Eduskunnan kansliatoimikunta on nimennyt Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukuntaan jäseniksi seuraavat kansanedustajat: Kristiina Salonen (sd.), Sanna Antikainen (ps.), Saara-Sofia Sirén (kok.), Mikko Savola (kesk.), Atte Harjanne (vihr.), Matti Semi (vas.), Mats Löfström (r.) ja Sari Essayah (kd.). 

Lisäksi kansliatoimikunta kutsui jäseniksi kaksitoista muuta instituutin toiminnan kannalta keskeisten yhteistyötahojen edustajaa. He ovat Matti Anttonen, Kirsi Pimiä, Antti Peltomäki, Kaisamari Hintikka, Frank Johansson, Kristiina Kumpula, Laura Lodenius, Kaius Niemi, Iikka Korhonen, Teivo Teivainen, Rinna Kullaa ja Erkki Tuomioja (Paasikivi-seuran ehdokas). Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa 1.6.2019–31.5.2023.

Laajapohjaisen neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa ja pitää yllä yhteyksiä Ulkopoliittisen instituutin kannalta keskeisiin viiteryhmiin. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu lisäksi instituutin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuraaminen. Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta, ja se alkoi kesäkuussa 2019. 

Päivitetty 28.11.2019

 Valtakunnanoikeuden jäsenet

​Valtakunnanoikeuteen kuuluvat korkeimman oikeuden presidentti puheenjohtajana sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ja kolme virkaiältään vanhinta hovioikeuden presidenttiä. Lisäksi eduskunta valitsee valtakunnanoikeuteen viisi jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen neljän vuoden toimikaudeksi.

Eduskunnan valitsemat valtakunnanoikeuden jäsenet ja heidän varajäsenensä toimikaudeksi 1.1.2016 - 31.12.2019:

oikeustieteen maisteri, kansanedustaja Markus Lohi
(varajäsenenään varatuomari Mikko Reina)
oikeustieteen maisteri, kansanedustaja Eeva-Maria Maijala
(varajäsenenään oikeustieteen kandidaatti Seija Turtiainen)
oikeustieteen tohtori Lasse Lehtinen
(varajäsenenään varatuomari Matti Torvinen)
varatuomari, asianajaja Sampsa Kataja
(varajäsenenään valtiotieteiden tohtori, johtaja Teija Tiilikainen)
kansanedustaja Tuula Haatainen
(varajäsenenään kansanedustaja Ilkka Kantola)

 Päivitetty 12.1.2016

 Eduskunnan tilintarkastajat

Eduskunta valitsee keskuudestaan kolme tilintarkastajaa ja henkilökohtaiset varajäsenet. Eduskunnan valitsemat tilintarkastajat valitsevat neljännen tilintarkastajan ja hänen varajäsenensä. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa eduskunnan tilit ja hallinto. Tilintarkastajat antavat vuosittain eduskunnalle tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastajien toimikausi alkaa kansanedustajain vaaleja seuraavan kalenterivuoden alussa ja päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin seuraavat vaalit toimitetaan. Tilintarkastajien tehtävä päättyy, kun viimeinen kertomus heidän toimikaudeltaan on annettu eduskunnalle.

Eduskunnan tilintarkastajat (toimikausi päättyy 31.12.2019):

Timo V. Korhonen, pj., kesk. (varajäsenenään Olavi Ala-Nissilä, kesk.)
Toimi Kankaanniemi, ps. (Martti Mölsä, ps.)
Wille Rydman, kok. (Eero Lehti, kok.)

Päivitetty 23.8.2019

 Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta

Eduskunta asetti 23. helmikuuta 2018 täysistunnossa ensimmäisen Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (ITLA) valtuuskunnan. Valtuuskunnan lakisääteisenä tehtävänä on antaa vuosittain säätiön toiminnasta kertomus eduskunnan puhemiesneuvostolle.

Jäsenet:
Eeva-Johanna Eloranta, sd.
Riitta Mäkinen, sd.
Ari Koponen, ps.
Sanna Antikainen, ps.
Anna-Kaisa Ikonen, kok.
Ville Kaunisto, kok.
Hilkka Kemppi, kesk.
Mirka Soinikoski, vihr.
Pia Lohikoski, vas.

Varajäsenet:
Kimmo Kiljunen, sd.
Johanna Ojala-Niemelä, sd.
Juha Mäenpää, ps.
Sheikki Laakso, ps.
Terhi Koulumies, kok.
Pekka Aittakumpu, kesk.
Pasi Kivisaari, kesk.
Noora Koponen, vihr.
Mikko Ollikainen, r.

Päivitetty 18.6.2019