Toimielimet

Eduskunta valitsee kansanedustajia niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin yhteyksissä toimiviin toimielimiin. Tavallisesti toimielimet asetetaan vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä koko vaalikaudeksi. Edustukset toimielimissä jaetaan eduskuntaryhmien valtasuhteiden ja koon mukaan.

Tietyissä eduskunnan nimittämissä toimielimissä saattaa jäseninä olla kansanedustajien lisäksi kyseisen alan asiantuntijoita.   

 Sitran hallintoneuvosto

Sitran hallintoneuvoston jäseniksi on 20.2.2020 valittu kansanedustajat: 

Tarja Filatov, sd.
Eveliina Heinäluoma, sd.
Maria Guzenina​, sd.
Riikka Purra, ps.
Veijo Niemi, ps.
Anne-Mari Virolainen, kok.
Janne Heikkinen, kok.
Markus Lohi, kesk.
Anu Vehviläinen, kesk.
Pirkka-Pekka Petelius, vihr. 
Katja Hänninen, vas.
Joakim Strand, r.
Sari Tanus, kd.

Päivitetty 23.3.2021

 Ylen hallintoneuvosto

Eduskunta valvoo Yleisradio Oy:n toimintaa ja nimittää hallintoneuvoston. Yleisradion ylin päättävä elin on hallintoneuvosto. Sen 21 jäsentä valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Jäseniksi valitaan tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä. 

Ylen hallintoneuvoston jäsenet:

kansanedustaja Arto Satonen, kok., puheenjohtaja
kansanedustaja Ari Torniainen, kesk., varapuheenjohtaja
kansanedustaja Marko Asell, sd.
kansanedustaja Maria Guzenina, sd.
kansanedustaja Anneli Kiljunen, sd.
kansanedustaja Suna Kymäläinen, sd.
kansanedustaja Leena Meri, ps.
kansanedustaja Jussi Wihonen, ps.
kansanedustaja Olli Immonen, ps.
kansanedustaja Jari Ronkainen, ps.
kansanedustaja Markku Eestilä, kok.
kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen, kok.
kansanedustaja Kari Tolvanen, kok.
kansanedustaja Päivi Räsänen, kd.
kansanedustaja Esko Kiviranta, kesk.
kansanedustaja Antti Kurvinen, kesk.
kansanedustaja Saara Hyrkkö, vihr.
kansanedustaja Jenni Pitko, vihr.
kansanedustaja Matti Semi, vas.
kansanedustaja Johannes Yrttiaho, vas.
kansanedustaja Mikko Ollikainen​, r.

Päivitetty 30.9.2021      

 Kansaneläkelaitoksen (Kelan) valtuutetut

Eduskunta valvoo Kelan hallintoa ja toimintaa. Kansaneläkelaitos on eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos, jolla on oma hallinto ja talous. Sen valvontaa hoitavat eduskunnan nimeämät valtuutetut. Valtuutetut vahvistavat Kelan hallituksen esityksestä laitoksen tilinpäätöksen perusteet ja tilinpäätöksen sekä myöntävät vastuuvapauden hallitukselle. Valtuutetut antavat lisäksi vuosittain eduskunnalle kertomuksen omasta toiminnastaan.

Valtuutetut valitsivat järjestäytymiskokouksessaan 23.8.2019 uudeksi puheenjohtajakseen Riikka Slunga-Poutsalon (ps), varapuheenjohtajakseen Ilmari Nurmisen (sd) ja sihteerikseen Leena Uikkasen Kelasta. Kelan 12 valtuutettua vuosina 2019–2023 ovat:
Ilmari Nurminen, sd. (varavaltuutettunaan Kim Berg, sd.)
Tarja Filatov, sd. (Eeva-Johanna Eloranta, sd.)
Kristiina Salonen, sd. (Paula Werning, sd.)
Riikka Slunga-Poutsalo, ps. (Jouni Kotiaho, ps.)
Mika Niikko, ps. (Kaisa Juuso, ps.)
Ritva Elomaa, ps. (Mikko Lundén, ps.)
Sari Sarkomaa, kok. (Terhi Koulumies, kok.)
Antti Häkkänen, kok.  (Anna-Kaisa Ikonen, kok.)
Markus Lohi, kesk. (Pekka Aittakumpu, kesk.)
Hanna-Leena Mattila, kesk. (Petri Honkonen, kesk.)
Belaynesh Forsgrén, vihr. (Sofia Virta, vihr.)
Anna Kontula, vas. (Katja Hänninen, vas.)

Päivitetty 23.8.2019       

 Pankkivaltuutetut ja Suomen Pankin tilintarkastajat

Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa kuten lailla säädetään. Eduskunta valitsee yhdeksän pankkivaltuutettua valvomaan Suomen Pankin toimintaa. Valtuutetuilla on oikeus saada Suomen Pankin valvontaa varten tarvitsemansa tiedot. Pankkivaltuutetut antavat eduskunnalle vuosittain kertomuksen ja tarvittaessa erilliskertomuksia.

Pankkivaltuutetut, kansanedustajat:

Antti Lindtman, sd., puheenjohtaja
Toimi Kankaanniemi, ps., varapuheenjohtaja
Pia Viitanen, sd.
Ville Vähämäki, ps.
Petteri Orpo, kok.
Kalle Jokinen, kok.
Esko Kiviranta, kesk.
Mari Holopainen, vihr.
Markus Mustajärvi, vas.

Suomen Pankin tilintarkastajat:

Mika Kari, sd. (varajäsenenään)
Jukka Kopra, kok. (Jukka Mäkynen, ps.)
Katri Kulmuni, kesk. (Raimo Piirainen, sd.)

KHT Lotta Kauppila (KHT Hannu Riippi)
KHT Timo Tuokko (KHT Anna Lind)

Päivitetty 12.4.2021

 Ulkopoliittisen instituutin hallitus ja neuvottelukunta

Eduskunta on nimennyt Ulkopoliittisen instituutin hallitukseen toimikaudelle 1.1.2020-31.12.2024 uudet jäsenet EU-erityisasiantuntija Salla Sammalkivi, ulkoasiainneuvos Kai Sauer (puheenjohtaja), professori Risto Heikkala, professori Anu Kantola (varapuheenjohtaja), professori Paula Vanninen, dosentti Mikael Mattlin. Hallituksessa jatkavien valtiotieteen kandidaatti Simon Elon, emeritakansanedustaja Sirkka-Liisa Anttilan ja kauppatieteiden maisteri Lenita Toivakan toimikaudet päättyvät 31.12.2021.

Instituutin hallitus päättää mm. instituutin taloudesta ja tutkimusohjelmasta, jota sen tutkijat toteuttavat tieteellisen autonomian periaatteiden mukaisesti. Hallitus myös nimittää instituutin johtajan.

Eduskunnan kansliatoimikunta on nimennyt Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukuntaan jäseniksi seuraavat kansanedustajat: Kristiina Salonen (sd.), Sanna Antikainen (ps.), Saara-Sofia Sirén (kok.), Mikko Savola (kesk.), Atte Harjanne (vihr.), Matti Semi (vas.), Mats Löfström (r.) ja Sari Essayah (kd.). 

Lisäksi kansliatoimikunta kutsui jäseniksi kaksitoista muuta instituutin toiminnan kannalta keskeisten yhteistyötahojen edustajaa. He ovat Matti Anttonen, Kirsi Pimiä, Antti Peltomäki, Kaisamari Hintikka, Frank Johansson, Kristiina Kumpula, Laura Lodenius, Kaius Niemi, Iikka Korhonen, Teivo Teivainen, Rinna Kullaa ja Erkki Tuomioja (Paasikivi-seuran ehdokas). Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa 1.6.2019–31.5.2023.

Laajapohjaisen neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa ja pitää yllä yhteyksiä Ulkopoliittisen instituutin kannalta keskeisiin viiteryhmiin. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu lisäksi instituutin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuraaminen. Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta, ja se alkoi kesäkuussa 2019. 

Päivitetty 23.1.2020

 Valtakunnanoikeuden jäsenet

​Valtakunnanoikeuteen kuuluvat korkeimman oikeuden presidentti puheenjohtajana sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ja kolme virkaiältään vanhinta hovioikeuden presidenttiä. Lisäksi eduskunta valitsee valtakunnanoikeuteen viisi jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen neljän vuoden toimikaudeksi.

Eduskunnan valitsemat valtakunnanoikeuden jäsenet ja heidän varajäsenensä toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.12.2023:

Tarja Filatov, sd. (varajäsenenään oikeustieteen kandidaatti Heli Puura)
oikeustieteen kandidaatti Ritva Viljanen (Mika Kari, sd)
Leena Meri, ps. (varatuomari Laura Korpinen)
Antti Häkkänen, kok. (Pihla Keto-Huovinen, kok.)
asianajaja Anssi Kyllönen (varatuomari Eeva-Maria Maijala)

Päivitetty 30.9.2022

 Eduskunnan tilintarkastajat

Eduskunta valitsee keskuudestaan kolme tilintarkastajaa ja henkilökohtaiset varajäsenet. Eduskunnan valitsemat tilintarkastajat valitsevat neljännen tilintarkastajan ja hänen varajäsenensä. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa eduskunnan tilit ja hallinto. Tilintarkastajat antavat vuosittain eduskunnalle tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastajien toimikausi alkaa kansanedustajain vaaleja seuraavan kalenterivuoden alussa ja päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin seuraavat vaalit toimitetaan. Tilintarkastajien tehtävä päättyy, kun viimeinen kertomus heidän toimikaudeltaan on annettu eduskunnalle.

Eduskunnan tilintarkastajat vuonna 2020 alkaneella toimikaudella:

Veijo Niemi, ps., puheenjohtaja (varajäsenenään Sanna Antikainen, ps.)
Merja Mäkisalo-Ropponen, sd., varapuheenjohtaja (Piirainen Raimo,sd.), Atte Kaleva, kok. (Saara-Sofia Sirén, kok.)

Eduskunnan tilintarkastajat ovat valinneet ns. neljänneksi tilintarkastajaksi vuosille 2020–2023 KHT, JHT Ari Lehdon (varahenkilönä​ KHT, JHT Tiina Lind) tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:stä.

Päivitetty 20.9.2022

 Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta

Eduskunta asetti 23. helmikuuta 2018 täysistunnossa ensimmäisen Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (ITLA) valtuuskunnan. Valtuuskunnan lakisääteisenä tehtävänä on antaa vuosittain säätiön toiminnasta kertomus eduskunnan puhemiesneuvostolle.

Jäsenet:
Eeva-Johanna Eloranta, sd.
Riitta Mäkinen, sd.
Ari Koponen, ps.
Sanna Antikainen, ps.
Anna-Kaisa Ikonen, kok.
Ville Kaunisto, kok.
Hilkka Kemppi, kesk.
Mirka Soinikoski, vihr.
Pia Lohikoski, vas.

Varajäsenet:
Kimmo Kiljunen, sd.
Johanna Ojala-Niemelä, sd.
Juha Mäenpää, ps.
Sheikki Laakso, ps.
Terhi Koulumies, kok.
Pekka Aittakumpu, kesk.
Pasi Kivisaari, kesk.
Noora Koponen, vihr.
Mikko Ollikainen, r.

Päivitetty 18.6.2019

 ‭(Piilotettu)‬ Veikkauksen hallintoneuvosto

​​Veikkauksen hallintoneuvoston jäseniksi on 18.3.2021 valittu kansanedustajat:

Jukka Gustafsson, sd., puheenjohtaja
Jani Mäkelä, ps., varapuheenjohtaja 
Timo Heinonen, kok.
Heli Järvinen, vihr.
Ville Kaunisto, kok.
Esko Kiviranta, kesk.
Merja Kyllönen, vas.
Hanna-Leena Mattila, kesk.
Jenna Simula, ps.
Ville Tavio, ps.
Heidi Viljanen, sd.
Sinuhe Wallinheimo, kok.

Päivitetty 21.7.2021