Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Täysistuntojen pöytäkirjat

Täysistuntojen pöytäkirjat ​

Täysistunnoista laaditaan pöytäkirjat, joihin kirjataan niin asioiden käsittelyt ja tehdyt päätökset kuin kaikki käytetyt puheenvuorotkin. Pöytäkirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi; puheenvuorot kuitenkin julkaistaan vain sillä kielellä, millä ne pidetään. Täysistunnon pöytäkirjaan laaditaan istunnon aikana ja julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa sitä mukaa kuin sitä valmistuu.
Loading...
Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
82
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 13.12.2019 klo 13.01—13.32
Täysistunto alkoi klo 13.01. Täysistunto päättyi klo 13.32. 
Puhetta johti puhemies Matti Vanhanen (13.01—13.32) 
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 300, 308, 313, 318, 321, 325, 327-337, 340/2019 vp. 
2.2
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019 (K 20/2019 vp). 
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Valiokunnan mietintö
Yksi käsittely
Eduskunta hyväksyi lakiehdotukseen LJL 2/2019 vp (HE 320/2018 vp) sisältyvän lakiehdotuksen mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asia on loppuun käsitelty. 
Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali
Vaali
VAA 51/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi valtakunnanoikeuden jäsenet ja varajäsenet. 
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, lakialoitteeseen LA 36/2019 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 95/2019 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilastolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 77/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 91/2019 vp sisältyvät 1.-45. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 79/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 
11
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 16.12.2019 klo 12.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.32. 
Viimeksi julkaistu 2019-12-13 14:06:06

 Uusimmat pöytäkirjat

PTK 82/2019 vp
Perjantai 13.12.2019 klo 13.01—13.32
PTK 81/2019 vp
Torstai 12.12.2019 klo 16.00—18.43
PTK 80/2019 vp
Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00—17.56
PTK 79/2019 vp
Tiistai 10.12.2019 klo 15.45—21.15
PTK 78/2019 vp
Tiistai 10.12.2019 klo 14.16—14.18
PTK 77/2019 vp
Tiistai 10.12.2019 klo 14.00—14.02
PTK 76/2019 vp
Torstai 5.12.2019 klo 15.59—18.07
PTK 75/2019 vp
Keskiviikko 4.12.2019 klo 14.00—22.45
PTK 74/2019 vp
Tiistai 3.12.2019 klo 14.01—15.37
PTK 73/2019 vp
Perjantai 29.11.2019 klo 13.01—13.28