Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

​Perustuslakivaliokunta

perustuslaL.jpg

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Valmistumisarviot ja muuta aineistoa

 Uusimmat mietinnöt

PeVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta
PeVM 2/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
PeVM 1/2019 vp
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)

 Uusimmat lausunnot

PeVL 16/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
PeVL 14/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
PeVL 15/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
PeVE
35
2019 vp
Perustuslakivaliokunta
Tiistai 10.12.2019 klo 10.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Jatketaan valmistavaa keskustelua. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.12.2019 klo 9.30. 
Viimeksi julkaistu 2019-12-05 13:32:19

 Viikkosuunnitelma

Perustuslakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 50/2019

 Kokoussuunnitelmat

Perustuslakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 49—50/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

PeVP 34/2019 vp
Torstai 5.12.2019 klo 10.00—11.50
PeVP 33/2019 vp
Keskiviikko 4.12.2019 klo 9.00—11.30
PeVP 32/2019 vp
Tiistai 3.12.2019 klo 10.30—11.45
PeVP 31/2019 vp
Torstai 28.11.2019 klo 10.00—11.45
PeVP 30/2019 vp
Keskiviikko 27.11.2019 klo 9.30—10.56

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Matti Marttunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2670, 050 308 8704 

Ritva Bäckström, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2620, 050 550 7487

Riikka Kuronen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2237

Riitta Lyytinen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2049

Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

 Yhteystiedot

​Perustuslakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2049
pev(at)eduskunta.fi