Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Puolustusvaliokunta

puolustusL.jpg

Puolustusvaliokunta

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

PuVM 9/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PuVM 8/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PuVM 7/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

PuVL 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
PuVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
PuVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
PuVE
30
2019 vp
Puolustusvaliokunta
Torstai 5.12.2019 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278024
ulkoministeriön muistio 29.11.2019
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278025
kriisinhallintakartta marraskuu 2019
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
PLM:n ja SM:n selvitys; Puolustusvoimien ja poliisin työnjako yleisellä paikalla lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten torjunnassa
Valiokunnan oma asia
O 70/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278399
O 70/2019 vp PuV 05.12.2019 poliisitarkastaja Konsta Arvelin, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
vanhempi osastoesiupseeri
Tommi
Lappalainen
puolustusministeriö
liite
everstiluutnantti
Petri
Majuri
Pääesikunta
poliisitarkastaja
Konsta
Arvelin
Poliisihallitus
liite
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.12.2019 klo 9.30. 
Viimeksi julkaistu 2019-12-04 15:28:37

 Viikkosuunnitelma

Puolustusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 49/2019

 Kokoussuunnitelma

Puolustusvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 47—1/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

PuVP 29/2019 vp
Keskiviikko 4.12.2019 klo 9.30—10.55
PuVP 28/2019 vp
Tiistai 3.12.2019 klo 10.30—11.30
PuVP 27/2019 vp
Torstai 28.11.2019 klo 10.00—11.00
PuVP 26/2019 vp
Tiistai 26.11.2019 klo 10.30—12.00
PuVP 25/2019 vp
Torstai 21.11.2019 klo 10.00—11.45

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Heikki Savola, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
puh. 09 432 2060, 050 574 1688

Minna Hurme, valiokuntakanslian sihteeri
puh. 09 432 2078

Juha Vanhanen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
puh. 09 432 2066

 Yhteystiedot

​Puolustusvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2078
puv(at)eduskunta.fi