Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta

suurivalL.jpg

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
SuVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
SuVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
32
2019 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 4.12.2019 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallinnolliset asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-277841
PPK_73_2019.pdf
Esityslistan liite EDK-2019-AK-278336
PPK_74_2019.pdf
Todetaan, että ed. Erkki Tuomioja on vapautettu suuren valiokunnan varajäsenyydestä 29.11.2019. 
Todetaan että ed. Matias Mäkynen on valittu suuren valiokunnan varajäseneksi täysistunnossa 3.12.2019. 
Saapuneet E-asiat
4
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotosta, tietojenkeruusta ja valvontatoimenpiteistä Itämerellä sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvän lopettamisen osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-277900
Perusmuistio: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotosta, tietojenkeruusta ja valvontatoimenpiteistä Itämerellä sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvän lopettamisen osalta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi ympäristövaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278110
Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (COM(2019) 599)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278112
Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: EU; OSA; Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välillä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278309
Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välillä
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Bulgariaa ja Romaniaa koskevan yhteistyö- ja seurantamekanismin raportit 22.10.2019; komission suositus mekanismin lopettamisesta Bulgarian osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278338
Bulgariaa ja Romaniaa koskevan yhteistyö- ja seurantamekanismin raportit 22.10.2019; komission suositus mekanismin lopettamisesta Bulgarian osalta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan. 
Selvitysasiat
9
Euroopan unionin neuvoston kokous 24.10.2019 (työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 24.10.2019 (työllisyys- ja sosiaalipolitiikka))
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ministeri
Krista
Kiuru
ministeri
Thomas
Blomqvist
ministeri
Timo
Harakka
ministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
avustajinaan:hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriöylijohtaja Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriöjohtaja Tanja Auvinen, sosiaali- ja terveysministeriö 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
10
Euroopan unionin neuvoston kokous 9.-10.12.2019 (työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 9.-10.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ministeri
Krista
Kiuru
ministeri
Thomas
Blomqvist
ministeri
Timo
Harakka
ministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
avustajinaan:hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriöylijohtaja Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriöjohtaja Tanja Auvinen, sosiaali- ja terveysministeriö 
Merkitään selvitys saaduksi. 
11
Euroopan unionin neuvoston kokous 19.11.2019 (Yleisten asioiden neuvosto 19.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-277934
Yleisten asioiden neuvosto 19.11.2019
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
avustajinaan:yksikön päällikkö Satu KeskinenEU-erityisasiantuntija Heli SiivolaEU-erityisasiantuntija Henriikka Leppovaltioneuvoston kanslia 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
12
Euroopan unionin neuvoston kokous 10.12.2019 (yleisten asioiden neuvosto 10.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
avustajinaan:yksikön päällikkö Satu KeskinenEU-erityisasiantuntija Heli SiivolaEU-erityisasiantuntija Henriikka Leppovaltioneuvoston kanslia 
Merkitään selvitys saaduksi. 
13
Euroopan unionin neuvoston kokous 9.12.2019 (ulkoasiainneuvosto 9.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään selvitys saaduksi. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
14
Muut asiat
European Parliamentary Week ja Art. 13 konferenssi, Bryssel, ti 18.- ke 19.2.2020 (Valtuuskunta 2 SuV, 2 VaV ja 2 TaV jäsentä sekä valiokuntaneuvos) 
15
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.12.2019 klo 13.00 
Viimeksi julkaistu 2019-12-04 11:44:27

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 49/2019

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 49—51/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 32/2019 vp
Keskiviikko 4.12.2019 klo 13.00—13.52
SuVP 31/2019 vp
Perjantai 29.11.2019 klo 13.35—14.59
SuVtJP 3/2019 vp
Keskiviikko 27.11.2019 klo 13.00—13.45
SuVP 30/2019 vp
Perjantai 22.11.2019 klo 13.30—14.55
SuVP 28/2019 vp
Perjantai 15.11.2019 klo 13.32—15.21

 Puheenjohtaja

 

 

 1. varapuheenjohtaja

 

 

 2. varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Kristina Hyrri, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2043

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, Eduksi-järjestelmän
pääkäyttäjä, EU-puheenjohtajakauden projektipäällikkö
p. 09 432 2063

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, asiantuntija, eduskunnan Brysselin-toimisto
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, tiedottaja
p. 09 432 2482

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi