Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtiovarainvaliokunta

valtiovarL.jpg

​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

VaVM 20/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
VaVM 18/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
VaVM 19/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

 Uusimmat lausunnot

VaVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
VaVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
VaVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
VaVE
31
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 13.12.2019 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
5
Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen 4.12.2019 hyväksyminen
Muu asia
Esitellään hallinto- ja turvallisuusjaoston päätösehdotus: Hyväksytään. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta käynnistämään neuvottelut tulliyh-teistyötä ja tullialan keskinäistä hallinnollista apua koskevasta Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä sopimuksesta (CCMAA).
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-276033
Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta käynnistämään neuvottelut tulliyhteistyötä ja tullialan keskinäistä hallinnollista apua koskevasta Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä sopimuksesta (CCMAA)
Esitellään verojaoston päätösehdotus. 
Hyväksytään kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278110
Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (COM(2019) 599)
Esitellään verojaoston päätösehdotus. 
Hyväksytään kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278112
Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
Esitellään verojaoston päätösehdotus. 
Hyväksytään kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 7.2.2020 klo 11.30. 
Viimeksi julkaistu 2019-12-12 11:50:57

 Viikkosuunnitelma

Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 6/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiovarainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikolle 6/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

VaVP 29/2019 vp
Keskiviikko 11.12.2019 klo 10.00—10.40
VaVP 28/2019 vp
Tiistai 10.12.2019 klo 11.00—12.40
VaVP 27/2019 vp
Torstai 5.12.2019 klo 11.00—12.04
VaVP 26/2019 vp
Keskiviikko 4.12.2019 klo 12.00—13.11
VaVP 25/2019 vp
Tiistai 3.12.2019 klo 12.00—12.09

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Hellevi Ikävalko, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
VaV, SitJ, LiJ ja KutJ
p. 09 432 2100, 050 550 7490

Ilkka Lahti, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
VeJ
p. 09 432 2070, 050 326 2790

Mari Nuutila, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
HtJ, MaJ, AyJ
p. 09 432 2056, 050 594 2428 

Tanja Nurmi, tutkija
valiokunnan apulaissihteeri
TeJ
p. 09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä, valiokuntakanslian sihteeri
SitJ, MaJ, LiJ, KutJ, AyJ
p. 09 432 2053

Sara Kuitunen, valiokuntakanslian sihteeri
VaV, VeJ, TeJ
p. 09 432 2045

Sanna Turpeinen, valiokuntakanslian sihteeri
HtJ
p. 09 432 2103

Pekka Kääriäinen, valiokunta-avustaja
kokoustekniset tehtävät: VaV ja jaostot
p. 09 432 2050

 Yhteystiedot

​Valtiovarainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2045
vav(at)eduskunta.fi