Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansanedustajien lakialoitteet

Kansanedustajien lakialoitteet

Lakialoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä. Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista

 Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

LA 36/2019 vp
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LA 35/2019 vp
Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta
LA 34/2019 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta
LA 33/2019 vp
Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta
LA 32/2019 vp
Lakialoite laiksi saattohoidon järjestämisestä
LA 31/2019 vp
Lakialoite laiksi työsopimuslain 2 ja 4 luvun muuttamisesta
LA 30/2019 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta
LA 29/2019 vp
Lakialoite laiksi kuntalain 82 §:n muuttamisesta
LA 28/2019 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
LA 27/2019 vp
Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
LA 26/2019 vp
Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta
LA 25/2019 vp
Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta
LA 24/2019 vp
Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
LA 23/2019 vp
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta
LA 22/2019 vp
Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 7 ja 7 b §:n muuttamisesta
LA 21/2019 vp
Lakialoite laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LA 20/2019 vp
Lakialoite laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain kumoamisesta
LA 19/2019 vp
Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta
LA 18/2019 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
LA 17/2019 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 23 ja 124 §:n muuttamisesta
LA 16/2019 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
LA 15/2019 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 101 §:n muuttamisesta
LA 14/2019 vp
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
LA 13/2019 vp
Lakialoite laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain kumoamisesta
LA 12/2019 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta
LA 11/2019 vp
Lakialoite laeiksi varhaiskasvatuslain 39 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LA 10/2019 vp
Lakialoite laiksi opintotukilain 17 ja 27 §:n muuttamisesta
LA 9/2019 vp
Lakialoite laiksi työntekijän eläkelain 98 §:n muuttamisesta
LA 8/2019 vp
Lakialoite laeiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
LA 7/2019 vp
Lakialoite laeiksi työntekijän eläkelain 98 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja maatalousyrittäjän eläkelain 85 §:n, merimieseläkelain 102 §:n ja yrittäjän eläkelain 90 §:n muuttamisesta
LA 6/2019 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta
LA 5/2019 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 24 luvun muuttamisesta
LA 4/2019 vp
Lakialoite laiksi tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisemisestä
LA 3/2019 vp
Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta
LA 2/2019 vp
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LA 1/2019 vp
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
LA 104/2018 vp
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta
LA 103/2018 vp
Lakialoite laiksi työsopimuslain muuttamisesta
LA 102/2018 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain muuttamisesta
LA 101/2018 vp
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 4 §:n ja 11 luvun 4 §:n muuttamisesta
LA 100/2018 vp
Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 43 §:n muuttamisesta
LA 99/2018 vp
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 3 ja 20 §:n muuttamisesta
LA 98/2018 vp
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
LA 97/2018 vp
Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta
LA 96/2018 vp
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 185 §:n ja rikoslain 17 luvun muuttamisesta
LA 95/2018 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta
LA 94/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta
LA 93/2018 vp
Lakialoite laeiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja perusopetuslain 16 a ja 17 §:n muuttamisesta
LA 92/2018 vp
Lakialoite laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 26 §:n muuttamisesta
LA 91/2018 vp
Lakialoite laiksi alkoholilain 17 §:n muuttamisesta

 Kaikki lakialoitteet

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän lakialoitteen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:LA niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita talousarvioaloitteet valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.