​​​​​​

SMP:n puheenjohtaja Veikko Vennamo nukkui eduskunnan käytävällä joulukuussa 1977.Kuva: Jorma Puusa / Lehtikuva, 1977
 

Veikko Vennamo kannettiin ulos istuntosalista

​Kansanedustaja Veikko Vennamo pidätettiin kurinpitotoimenpiteenä määräajaksi istuntotyöstä muutamaan otteeseen vuosina 1972–74.

Toukokuun lopussa vuonna 1974 tilanne kärjistyi. Vennamo ei suostunut poistumaan täysistunnosta puhemiehen kehotuksesta. Istuntosalin lehterit tyhjennettiin ja Vennamo kannettiin ulos istuntosalista.

Näin tapahtumat tallentuivat täysistunnon pöytäkirjaan:

"Puhemies: Eduskunnan äsken tekemän päätöksen perusteella pyydän ed. V. Vennamoa jättämään istuntosalin.

Ed. V. Vennamo: Herra puhemies! Perustuslain vastaista päätöstä ei saa panna täytäntöön. Minä pidän kiinni kansanedustajien perusoikeuksista. Minua ei pystytä erottamaan eduskunnasta.

Kun ed. V. Vennamo ei poistu istuntosalista, lausuu

Puhemies: Istunto keskeytetään ja lehterit tyhjennetään välittömästi. Istuntoa jatketaan kymmenen minuutin kuluttua.

Täysistunto keskeytetään kello 15.23."