​Eduskunnan kanslian asiakirjajulkisuuskuvaus

Julkisesta tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus korvaa viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 18 §:n mukaiset tietojärjestelmäselosteet.

Eduskunnan kanslian asiakirjajulkisuuskuvaus 31.12.2020 (pdf)​

​(Viranomais​​toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 18 §:n mukaan viranomaisen tulee hyvän hallintotavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä sekä niistä saatavissa olevista julkisista tiedoista, jollei tiedon antaminen ole vastoin lain 24 §:n tai muun lain säännöksiä.)

Eduskunnan kanslia informoi tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä verkkosivuilla olevilla tietosuojaselosteilla.​