Eduskunnan hallinto​

Eduskunnan hallintoa johtaa kansanedustajista koostuva kansliatoimikunta. Kansliatoimikunta nimittää eduskunnan korkeimmat virkamiehet sekä tekee eduskunnan hallinnon ja taloudenpidon merkittävimmät päätökset.

Kansliatoimikuntaan kuuluvat eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet sekä eduskunnan keskuudestaan valitsemat neljä kansanedustajaa ja heidän neljä varajäsentään.

Kansliatoimikunnan alaisuudessa toimii sisäinen tarkastus, tietosuojavastaava sekä eduskunnan kanslia.

Organisaatiokaavio on kuvattu tekstimuodossa otsikon eduskunnan kanslia alla.

Eduskunnan toimintamenot

Eduskunnan menot sisältyvät valtion talousarvioon. Vuonna 2022 eduskunnan kaikki menot yhteensä olivat 133,5 miljoonaa euroa, josta

 • poliittinen toiminta 33,2 milj e
 • kanslian henkilöstö- ja toimintamenot 59,4 milj e
 • oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot 8,1 milj e
 • valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot 17,3 milj e
 • ulkopoliittisen instituutin toimintamenot 4,3 milj e
 • muut menot (tietohallinto, peruskorjaus, arvonlisäveromenot) 11,2 milj e 

Demokratian hinta: alle 23 euroa

Jokaista suomalaista kohden eduskunnan toiminta maksoi 22,5 euroa vuonna 2022. Vuonna 2017 sama tunnusluku oli 23 euroa. 

Eduskunnan​ kanslia

Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle toimintaedellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät.

Kansliaa johtaa eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola, ja virkamiehiä on noin 440. Heidän lisäksi eduskunnan kansliassa työskentelee noin 130 kansanedustajan avustajaa. Muut avustajat sijoittuvat suoraan eduskuntaryhmien ryhmäkanslioihin.

Eduskunnan kanslian kuusi toimintayksikköä ovat:

Keskuskans​lia

 • Istuntoyksikkö
 • Pöytäkirjatoimisto
 • Ruotsin kielen toimisto
 • Asiakirjatoimisto

Valiokuntasihteeristö

 • Suuri valiokunta
 • 16 erikoisvaliokuntaa

Tieto- ja viestintäosasto

 • Eduskunnan kirjasto
 • Eduskuntatiedotus
 • Sisäinen tietopalvelu

Kansainvälinen osasto

Hallinto- ja palveluosasto

 • Esikuntatoiminnot
 • Palvelukeskus
 • Kiinteistötoimisto
 • Työterveysasema
 • Kansanedustajien avustajia

Turvallisuusosasto