​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

Suomi oli Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa 1.7.–31.12.2019. Eduskunta järjesti Suomen EU-puheenjohtakauden parlamentaariset kokoukset.

Lue lisää eduskunnan puheenjohtajuussivustolta PARLEU2019.FI

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

EU-selonteon lähetekeskustelussa keskusteltiin Suomen EU-politiikan linjasta ja EU:n kehityksestähttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-selonteon-lahetekeskustelussa-keskusteltiin-Suomen-EU-politiikan-linjasta-ja-EUn-kehityksesta.aspxEU-selonteon lähetekeskustelussa keskusteltiin Suomen EU-politiikan linjasta ja EU:n kehityksestä2021-02-24T16:15:00Z
Valiokunnat kuulivat pääministeriä terveysturvallisuutta käsittelevästä EU-johtajien kokouksestahttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Valiokunnat-kuulivat-paaministeria-terveysturvallisuutta-kasittelevasta-EU-johtajien-kokouksesta.aspxValiokunnat kuulivat pääministeriä terveysturvallisuutta käsittelevästä EU-johtajien kokouksesta
Kansanedustajat mukana Euroopan parlamentaarisen viikon etäkokouksessahttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Kansanedustajat-mukana-Euroopan-parlamentaarisen-viikon-etakokouksessa.aspxKansanedustajat mukana Euroopan parlamentaarisen viikon etäkokouksessa2021-02-22T18:00:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 18/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tasa-arvon unioni: HLBTIQ-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia 2020-2025, komission tiedonanto

Valtiopäiväasia
E 17/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta (kodifikaatio)

Valtiopäiväasia
E 14/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission uusi strategia perusoikeuskirjan soveltamisen vahvistamiseksi

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 15/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (e-CODEX-asetus)

Valtiopäiväasia
U 16/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS ja direktiivin 2014/41/EU muuttamisesta niiden mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin

Valtiopäiväasia
U 17/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tullialan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta (EU:n tullialan yhdennetty palveluympäristö)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 11/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin (EU) 2017/2397 muuttamisesta kolmansien maiden todistusten tunnustamista koskevien siirtymätoimenpiteiden osalta

Valtiopäiväasia
TS 10/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 138/2004 muuttamisesta maatalouden alueellisten taloustilien osalta

Valtiopäiväasia
TS 7/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla (digimarkkinasäädös)