​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

Suomi oli Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa 1.7.–31.12.2019. Eduskunta järjesti Suomen EU-puheenjohtakauden parlamentaariset kokoukset.

Lue lisää eduskunnan puheenjohtajuussivustolta PARLEU2019.FI

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta kuuli asiantuntijoita ehdotuksesta EU:n omien varojen päätökseksihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-asiantuntijoita-ehdotuksesta-EUn-omien-varojen-paatokseksi.aspxSuuri valiokunta kuuli asiantuntijoita ehdotuksesta EU:n omien varojen päätökseksi2020-09-23T11:05:00Z
EU:n strateginen riippumattomuus ja neuvottelut EU:n ja UK:n välillä esillä suuressa valiokunnassahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-strateginen-riippumattomuus-ja-neuvottelut-EUn-ja-UKn-valilla-esilla-suuressa-valiokunnassa.aspxEU:n strateginen riippumattomuus ja neuvottelut EU:n ja UK:n välillä esillä suuressa valiokunnassa2020-09-18T13:00:00Z
Suuri valiokunta kuuli ministeri Anderssonia ammatillisen koulutuksen kehittämisestä Euroopassahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-ministeri-Anderssonia-ammatillisen-koulutuksen-kehittamisesta-Euroopassa.aspxSuuri valiokunta kuuli ministeri Anderssonia ammatillisen koulutuksen kehittämisestä Euroopassa

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 111/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin virallisen lehden sähköinen julkaiseminen, asetuksen 216/2013 muuttaminen
E 110/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: komission tiedonannosta ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevaksi EU:n toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020-2025
E 107/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen – Verkko- ja tietoturvadirektiivin uudelleenarviointi

 Uusimmat U-kirjelmät

U 48/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta
U 46/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi asetusten (EU) 2017/2402 ja (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (arvopaperistamiskehyksen muutokset)
U 47/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 8 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 (lisäbudjetti 8/2020; Euroopan unioni)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 61/2020 vp
Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
TS 60/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi
TS 58/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-epidemian vastatoimena