​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta keskusteli kansallisten elpymissuunnitelmien toimeenpanostahttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-keskusteli-kansallisten-elpymissuunnitelmien-toimeenpanosta.aspxSuuri valiokunta keskusteli kansallisten elpymissuunnitelmien toimeenpanosta2021-07-08T12:30:00Z
Neljä kansanedustajaa osallistui Euroopan tulevaisuuskonferenssin ensimmäiseen täysistuntoonhttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/nelja-kansanedustajaa-osallistui-euroopan-tulevaisuuskonferenssin-ensimmaiseen-taysistuntoon.aspxNeljä kansanedustajaa osallistui Euroopan tulevaisuuskonferenssin ensimmäiseen täysistuntoon2021-06-19T14:30:00Z
Suuri valiokunta käsitteli kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanoahttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-kasitteli-kansallisten-elpymis-ja-palautumissuunnitelmien-kayttoonottoa.aspxSuuri valiokunta käsitteli kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanoa2021-06-18T12:10:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 88/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Luonnos komission suuntaviivoiksi riskirahoituksen edistämistä koskevalle valtiontuelle

Valtiopäiväasia
E 87/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Toimivaa ja kestävää Schengen-aluetta edistävä strategia

Valtiopäiväasia
E 84/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - 2000 luvun yritysverotus

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 36/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission asetuksiksi (ilmailun tietoturvariskien hallinnan sääntely)

Valtiopäiväasia
U 33/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta ja toiminnasta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja asetuksen (EU) N:o 1053/2013 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
U 34/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) 2020/1706 muuttamisesta tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden sisällyttämiseksi siihen (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 27/2021 vp

Ehdotus neuvoston asetukseksi arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta ja toiminnasta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja asetuksen (EU) N:o 1053/2013 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 28/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 910/2014 muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta

Valtiopäiväasia
TS 29/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kuluttajaluotoista