​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Keskustelu EU:n omien varojen päätöksen hyväksymisestä päättyi lauantaiaamunahttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-omien-varojen-paatosta-koskeva-keskustelu-jatkuu-Eduskunnassa.aspxKeskustelu EU:n omien varojen päätöksen hyväksymisestä päättyi lauantaiaamuna2021-05-15T01:10:00Z
Eduskunta lähettää tulevaisuusvaliokunnan lausunnon EU:n strategisen ennakoinnin kehittämisestä komissiollehttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Eduskunta-lahettaa-tulevaisuusvaliokunnan-lausunnon-EUn-strategisen-ennakoinnin-kehittamisesta-komissiolle.aspxEduskunta lähettää tulevaisuusvaliokunnan lausunnon EU:n strategisen ennakoinnin kehittämisestä komissiolle2021-05-12T11:15:00Z
Puhemies Vehviläinen edusti Suomea EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssissahttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/puhemies-vehvilainen-edusti-suomea-eu-parlamenttien-puhemiesten-konferenssissa.aspxPuhemies Vehviläinen edusti Suomea EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssissa2021-05-10T12:50:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 58/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Toimintasuunnitelma siviili- puolustus- ja avaruusteollisuuden synergioista

Valtiopäiväasia
E 56/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n lapsioikeusstrategia ja ehdotus neuvoston suositukseksi eurooppalaisen lapsitakuun käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
E 57/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Terveys; Neuvoston päätös EU:n kannaksi WHO:n 74. yleiskokouksessa kansainvälistä pandemiavarautumista ja -vastetta koskevan yleissopimuksen neuvotteluprosessin aloittamiseksi ja EU:n osallistumisoikeuden varmistamiseksi neuvotteluihin

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 22/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien vapautusten osalta yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä

Valtiopäiväasia
U 23/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (COM (2021) 93 final) miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla

Valtiopäiväasia
U 24/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 20/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään metrologiaa koskevaan eurooppalaiseen kumppanuuteen

Valtiopäiväasia
TS 19/2021 vp

NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien vapautusten osalta yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä

Valtiopäiväasia
TS 18/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä covid-19-pandemian aikana jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta (digitaalinen vihreä todistus)