​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan pakkausjäteasetukseenhttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-paatti-eduskunnan-kannan-pakkausdirektiiviin.aspxSuuri valiokunta päätti eduskunnan kannan pakkausjäteasetukseen2023-03-01T12:30:00Z
Kansanedustajia mukana Parliamentary Week -konferenssissa Brysselissähttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Kansanedustajia-mukana-Parliamentary-Week-konferenssissa-Brysselissa.aspxKansanedustajia mukana Parliamentary Week -konferenssissa Brysselissä2023-02-28T10:45:00Z
Suuri valiokunta käsitteli EU-pakotteiden kiertämistä koskevaa direktiiviehdotusta https://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kasitteli-EUpakotteiden-kiertamista-koskevaa-direktiiviehdotusta-.aspxSuuri valiokunta käsitteli EU-pakotteiden kiertämistä koskevaa direktiiviehdotusta 2023-02-22T13:15:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 179/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission Tiedonanto Asbestista Eroon

Valtiopäiväasia
E 180/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen autonomia

Valtiopäiväasia
E 178/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointiin

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 127/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista ja palkkioista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 658/2014 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
U 126/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (uudelleenlaadittu ilmanlaatudirektiivi)

Valtiopäiväasia
U 125/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Venäjän miehitetyillä alueilla myönnettyjen matkustusasiakirjojen tunnustamattomuudesta (COM(2022) 662 final)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 127/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta annetun direktiivin (EU) 2015/413 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 126/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS erityisistä säännöistä, jotka koskevat vähittäiskaupan tavaroiden, istutettaviksi tarkoitettujen kasvien, siemenperunoiden ja maa- tai metsätalouskäytössä olleiden koneiden ja ajoneuvojen tiettyjen lähetysten tuloa Pohjois-Irlantiin muista Yhdistyneen kuningaskunnan osista sekä tiettyjen lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja Pohjois-Irlantiin

Valtiopäiväasia
TS 125/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, jotka on tarkoitus saattaa Pohjois-Irlannin markkinoille, koskevista erityissäännöistä