​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin kolmas täysistunto järjestetään 21.-22.1.https://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Euroopan-tulevaisuuskonferenssin-kolmas-taysistunto-jarjestetaan-21-22-tammikuuta.aspxEuroopan tulevaisuuskonferenssin kolmas täysistunto järjestetään 21.-22.1.2022-01-20T10:00:00Z
Varapuhemies Rinne osallistuu Euroopan parlamentin puhemiehen Sassolin muistotilaisuuteenhttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Varapuhemies-Rinne-osallistuu-Euroopan-parlamentin-puhemiehen-Sassolin-muistotilaisuuteen.aspxVarapuhemies Rinne osallistuu Euroopan parlamentin puhemiehen Sassolin muistotilaisuuteen2022-01-17T09:00:00Z
COSAC-puheenjohtajat kokoustivathttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/COSAC-puheenjohtajat-kokoustivat.aspxCOSAC-puheenjohtajat kokoustivat2022-01-14T16:30:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 136/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi määräaikojen muuttamiseksi kestävien toimenpiteiden asettamisesta rautatiemarkkinoille Covid-19-tartuntatautitilanteessa annetussa asetuksessa 1429/2020

Valtiopäiväasia
E 135/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle rautateiden rajat ylittävän pitkän matkan henkilöliikenteen kehittämisestä

Valtiopäiväasia
E 134/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisesta avusta Moldovan tasavallalle

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 75/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Maatalous-, rakennus- ja kaivoskalustoon kohdistuvia vakuusoikeuksia koskevan pöytäkirjan allekirjoittaminen Euroopan unionin puolesta)

Valtiopäiväasia
U 76/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta (Osallistavampi ja suojelevampi Eurooppa: EU-rikosten luettelon laajentaminen kattamaan vihapuheen ja viharikokset) ja sen liitteenä olevasta luonnoksesta neuvoston päätökseksi

Valtiopäiväasia
U 77/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan allekirjoittamista ja ratifioimista koskeviksi neuvoston päätöksiksi

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 80/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle

Valtiopäiväasia
TS 79/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 536/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse poikkeuksesta tiettyihin velvoitteisiin, jotka koskevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa PohjoisIrlannin osalta sekä Kyproksessa, Irlannissa ja Maltassa saataville asetettavia tutkimuslääkkeitä

Valtiopäiväasia
TS 81/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin unionin sääntöihin