​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

Suomi oli Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa 1.7.–31.12.2019. Eduskunta järjesti Suomen EU-puheenjohtakauden parlamentaariset kokoukset.

Lue lisää eduskunnan puheenjohtajuussivustolta PARLEU2019.FI

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta hyväksyi oikeusvaltiomekanismista saavutetun neuvottelutuloksenhttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-hyvaksyi-oikeusvaltiomekanismista-saavutetun-neuvottelutuloksen-.aspxSuuri valiokunta hyväksyi oikeusvaltiomekanismista saavutetun neuvottelutuloksen2020-11-20T13:00:00Z
Suuri valiokunta keskusteli Euroopan teollisuuspolitiikasta ja avaruuspolitiikastahttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-keskusteli-euroopan-teollisuuspolitiikasta-ja-avaruuspolitiikasta.aspxSuuri valiokunta keskusteli Euroopan teollisuuspolitiikasta ja avaruuspolitiikasta2020-11-18T12:30:00Z
Suuri valiokunta kuuli maa- ja metsätalousministeri Jari Leppäähttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-maa--ja-metsatalousministeri-Jari-Leppaa.aspxSuuri valiokunta kuuli maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää2020-11-13T13:15:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 145/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto EU:n digitaalisen rahoituksen strategiasta

Valtiopäiväasia
E 142/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta

Valtiopäiväasia
E 143/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan rakennusten perusparannusaallosta

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 63/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 9 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotuksesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (lisäbudjetti 9/2020; Euroopan unioni)

Valtiopäiväasia
U 64/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro –diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta

Valtiopäiväasia
U 65/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 76/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI kryptovarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 75/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS hajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmästä

Valtiopäiväasia
TS 74/2020 vp

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin tullialan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta