​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Mäkelä COSAC-puheenjohtajien kokouksessa: Euroopan on vältettävä riippuvuutta Kiinastahttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/makela-cosac-puheenjohtaja-eurooppa-riippuvuus-kiina.aspxMäkelä COSAC-puheenjohtajien kokouksessa: Euroopan on vältettävä riippuvuutta Kiinasta2022-07-11T12:30:00Z
Parlamenttien EU-valiokuntien puheenjohtajat kokoontuvat Tšekissähttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/parlamenttien-eu-valiokuntien-puheenjohtajat-kokoontuvat-tshekissa.aspxParlamenttien EU-valiokuntien puheenjohtajat kokoontuvat Tšekissä2022-07-08T06:45:00Z
Pääministeri antoi valiokunnille selvityksen EU:n laajentumista käsitelleestä Eurooppa-neuvostostahttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/paaministeri-antoi-valiokunnille-selvityksen-eun-laajentumisesta-kasitelleesta-eurooppa-neuvostosta.aspxPääministeri antoi valiokunnille selvityksen EU:n laajentumista käsitelleestä Eurooppa-neuvostosta2022-06-29T11:05:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 100/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainan lainsäädäntönsä mukaisesti myöntämiä kuljettajan asiakirjoja koskevista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta

Valtiopäiväasia
E 99/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) tilinpäätös vuodelta 2021

Valtiopäiväasia
E 98/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus kaasun talvivarautumispaketiksi

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 61/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta

Valtiopäiväasia
U 60/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta ukrainalaisia ajokortteja ja linja- ja kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyyksiä koskeviksi erityisiksi ja väliaikaisiksi toimenpiteiksi

Valtiopäiväasia
U 54/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin sekä Angolan tasavallan välisen investointien helpottamista koskevan sopimuksen neuvotteleminen

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 66/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä

Valtiopäiväasia
TS 67/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamista yhteistoiminnallisten hankintojen avulla koskevan välineen perustamisesta

Valtiopäiväasia
TS 65/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmisperäisten aineiden laatu- ja turvallisuusvaatimuksista ja direktiivien 2002/98/EY ja 2004/23/EY kumoamisesta