​​​​​​​​N​äin eduskunta käsittelee EU:n monivuotista ​rahoituskehystä ja elpymisvälinettä​

(Sivun tiedot päivitetty 16.12.2020. Muutokset ovat mahdollisia.)

EU-johtajat sopivat huippukokouksessa 17.–21. heinäkuuta 2020 EU:n rahoituskehyksestä vuosille 2021–27 sekä Next Generation EU -elpymisvälineestä. Sovittu kokonaisbudjetti on 1 824,3 miljardia euroa (rahoituskehys 1074,3 mrd., elpymisväline 750 mrd.).

Eduskunnan valiokunnat käsittelivät Suomen neuvottelukantaa valtioneuvoston kirjelmien pohjalta ennen huippukokousta. Eduskunnan kannan neuvottelujen eri vaiheissa päätti suuri valiokunta, viimeisimmän kerran 16. heinäkuuta.

Suuren valiokunnan lausunto SuVL 7/2020 (16.7.2020) 

Asiaa käsiteltiin mm. valtioneuvoston kirjelmien U 27, 29​ ja 30/2020 vp sekä jatkokirjelmän UJ 22/2020 vpU 45/2018 vp​ pohjalta, jotka muodostavat nk. EU:n elpymissuunnitelman (rahoituskehys + elpymisväline) ytimen. Aiemmin suunnitelmaa käsiteltiin kirjelmän E 64/2020 vp pohjalta.

Suuri valiokunta sai lausuntoaan varten kannanotot perustuslakivaliokunnalta (PeVP 51/2020 vp, 3 – 6 § 14.7.) ja valtiovarainvaliokunnalta (VaVP 35/2020 vp, 5 – 8 §, 14.7.2020).

Ehdotusten käsittely eduskunnassa syksyllä 2020

Valiokunnat​​​

Kokonaisuuteen kuuluu lukuisia EU:n asetusehdotuksia, joilla säännellään tarkemmin mm. niitä ohjelmia, avustuksia ja lainoja, jotka muodostavat elpymissuunnitelman konkreettisen sisällön. Asetusehdotusten valmistumisen aikataulu riippuu mm. EU:n neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission kolmikantaneuvotteluista, jotka pääsivät vauhtiin syyskuussa.

Eduskunnan valiokunnat käsittelevät ehdotuksia normaaliin tapaan valtioneuvoston kirjelmien pohjalta. 

Erikoisvaliokuntien tehtävänä on antaa omaa toimialaansa koskeva panos suuren valiokunnan kannanmuodostukseen. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Erikoisvaliokuntien lausuntoihin perehdyttyään eduskunnan kannan päättää suuri valiokunta. 

Hyväksytyt EU:n asetukset ovat suoraan sovellettavia, eivätkä edellytä kansallista täytäntöönpanoa.​

Suuren valiokunnan tiedotteita kokouksista, joissa on käsitelty elpymispakettiin liittyviä aiheita

Pääministeri Sanna Marin oli suuren valiokunnan kuultavana heinäkuun huippukokouksesta 9.9.2020.

Suuri valiokunta käsitteli ehdotusta omien varojen päätökseksi kokouksessaan 23.9.2020​

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan omien varojen järjestelmästä käytäviin neuvotteluihin kokouksessaan 30.9.2020.

Suuri valiokunta keskusteli elpymis- ja palautumistukivälineestä kokouksessaan 3.10.2020.​

Suuri valiokunta vahvisti eduskunnan aiemmat kannat EU:n elpymisvälineeseen kokouksessaan 9.10.2020​

​Suuri valiokunta kuuli ministereitä EU:n rahoituskehyksestä, muuttoliikkeestä ja kauppapolitiikasta 6.11.2020

Suuren valiokunnan on tarkoitus päättää eduskunnan kanta EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin saavuttamaan neuvottelutulokseen ns. oikeusvaltiomekanismista 20.11. (18.11.2020)​

Suuri valiokunta hyväksyi oikeusvaltiomekanismista saavutetun neuvottelutuloksen 20.11.2020

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan neuvottelutulokseen EU:n tulevasta rahoituskehyksestä 27.11.2020

Suuri valiokunta kuuli pääministeriä tulevista huippukokouksista 9.12.2020 (mm. oikeusvaltiomekanismi)​

Valiokunnat kuulivat pääministeriä viime viikon huippukokouksista 16.12.2020 (mm. oikeusvaltiomekanismi, rahoituskehyksen ja elpymispaketin viimeistely)​

Täysistunto

Pääministeri Marin antoi ilmoituksen EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymiskokonaisuudesta täysistunnossa 9. syyskuuta. Pääministerin ilmoitus on suullinen ilmoitus, joka koskee ajankohtaista asiaa. Pääministerin ilmoitusta ei voida lähettää valiokuntaan käsiteltäväksi eikä siitä tehdä päätöstä.

Lue tiedote täysistunnon keskustelusta.

Monivuotiseen rahoituskehykseen ja elpymisvälineeseen liittyen täysistuntoon tulee päätettäväksi EU:n budjetin tuloja koskeva ns. omien varojen järjestelmästä tehtävän päätöksen ratifiointi. Se tulee eduskunnan käsiteltäväksi aikanaan hallituksen esityksenä. 

Perustuslain 93 §:n mukaan Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee mm. Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Eduskunnan valiokunnat ovat käsitelleet omien varojen järjestelmää koskevaa päätösehdotusta syyskuussa. Suuri valiokunta teki päätöksen eduskunnan kannasta neuvotteluihin kokouksessaan 30.9.​

Edellä mainitut EU-toimielinten kolmikantaneuvottelut koskevat myös omien varojen päätöstä. EU-johtajat sopivat heinäkuun huippukokouksessa uudesta omasta varasta, muoviverosta, joka otettaisiin käyttöön vuonna 2021. Samana vuonna komission on määrä esittää ehdotus hiilitullimekanismista ja digitaaliverosta, jotka otettaisiin kumpikin käyttöön viimeistään 1. tammikuuta 2023.​

Suomen arvoitu saanto elpymisvälineestä on noin 3,2 miljardia euroa. Varojen käyttöä määrittelee kansallinen elpymissuunnitelma. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan selvityksen Suomen kestävän kasvun ohjelma (VNS 6/2020) eduskunnalle 27. marraskuuta.

Eduskunta kävi selonteosta lähetekeskustelun tiistaina 1. joulukuuta, minkä jälkeen asian käsittely siirtyi valiokuntiin.​

Valtioneuvoston selonteko on valtioneuvoston eduskunnalle antama v​altakunnan hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta antama selvitys.​​