​​​​​​​​N​äin eduskunta käsittelee EU:n monivuotista ​​rahoituskehystä ja elpymisvälinettä​

(Sivun tiedot päivitetty 25.2.2021. Muutokset ovat mahdollisia.)

​​Mistä on kyse?

EU-johtajat sopivat huippukokouksessa 17.–21. heinäkuuta 2020 EU:n rahoituskehyksestä vuosille 2021–27 sekä Next Generation EU -elpymisvälineestä. Sovittu kokonaisbudjetti on 1 824,3 miljardia euroa (rahoituskehys 1074,3 mrd., elpymisväline 750 mrd.).

Euroopan parlamentin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen EU:n neuvosto teki päätöksen rahoituskehyksestä ja elpymisvälineestä joulukuussa 2020.​​ Tämä ns. omien varojen päätös on vahvistettava kaikissa jäsenmaissa. Suomessa omien varojen päätöksen hyväksyy​ eduskunta täysistunnossa.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen (HE 260/2020) päätöksen hyväksymisestä 28. tammikuuta 2021. Lähetekeskustelu esityksestä käytiin 10. helmikuuta.​ Valtiovarainvaliokunta antaa esityksestä mietinnön saatuaan lausunnot talousvaliokunnalta ja perustuslakivaliokunnalta. 

​Jos perustuslakivaliokunta katsoo, että omien varojen päätös merkitsee Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, päätös on perustuslain mukaan hyväksyttävä täysistunnossa vähintään 2/3 kannatuksella.

Perustuslakivaliokunnan kokousten pöytäkirjat ja kokoussuunnitelman löydät valiokunnan sivulta.​

Uusimmat tiedotteet

Tiedote: Valtiovarainvaliokunta puoltaa selontekoa EU:n elpymispaketin varojen käytöstä (11.2.2021)

Tiedote: Hallituksen esitys EU:n omien varojen päätöksen hyväksymiseksi oli lähetekeskustelussa 10. helmikuuta.

Tiedote: Kolme eduskuntaryhmää jätti välikysymyksen Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin (10.2.2021)

Ehdotusten käsittely eduskunnassa vuonna 2020

​Ennen heinäkuun huippukokousta

Eduskunnan valiokunnat käsittelivät Suomen neuvottelukantaa valtioneuvoston kirjelmien pohjalta ennen huippukokousta. Eduskunnan kannan neuvottelujen eri vaiheissa päätti suuri valiokunta, viimeisimmän kerran lausunnossaan 16. heinäkuuta.

Suuren valiokunnan lausunto SuVL 7/2020 (16.7.2020) 

Asiaa käsiteltiin mm. valtioneuvoston kirjelmien U 2729​ ja 30/2020 vp sekä jatkokirjelmän UJ 22/2020 vp – U 45/2018 vp​ pohjalta, jotka muodostavat nk. EU:n elpymissuunnitelman (rahoituskehys + elpymisväline) ytimen. Aiemmin suunnitelmaa käsiteltiin kirjelmän E 64/2020 vp pohjalta.

Suuri valiokunta sai lausuntoaan varten kannanotot perustuslakivaliokunnalta (PeVP 51/2020 vp, 3 – 6 § 14.7.) ja valtiovarainvaliokunnalta (VaVP 35/2020 vp, 5 – 8 §, 14.7.2020).​

Valiokunnat​​​

Kokonaisuuteen kuuluu lukuisia EU:n asetusehdotuksia, joilla säännellään tarkemmin mm. niitä ohjelmia, avustuksia ja lainoja, jotka muodostavat elpymissuunnitelman konkreettisen sisällön. 

Eduskunnan valiokunnat ovat käsitelleet ehdotuksia normaaliin tapaan valtioneuvoston kirjelmien pohjalta. 

Erikoisvaliokuntien tehtävänä oli antaa omaa toimialaansa koskeva panos suuren valiokunnan kannanmuodostukseen. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Erikoisvaliokuntien lausuntoihin perehdyttyään eduskunnan kannan päätti suuri valiokunta.

Hyväksytyt EU:n asetukset ovat suoraan sovellettavia, eivätkä edellytä kansallista täytäntöönpanoa.​

Suuren valiokunnan tiedotteita kokouksista, joissa käsiteltiin elpymispakettiin liittyviä aiheita

Pääministeri Sanna Marin oli suuren valiokunnan kuultavana heinäkuun huippukokouksesta 9.9.2020.

Suuri valiokunta käsitteli ehdotusta omien varojen päätökseksi kokouksessaan 23.9.2020​

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan omien varojen järjestelmästä käytäviin neuvotteluihin kokouksessaan 30.9.2020.

Suuri valiokunta keskusteli elpymis- ja palautumistukivälineestä kokouksessaan 3.10.2020.​

Suuri valiokunta vahvisti eduskunnan aiemmat kannat EU:n elpymisvälineeseen kokouksessaan 9.10.2020​

​Suuri valiokunta kuuli ministereitä EU:n rahoituskehyksestä, muuttoliikkeestä ja kauppapolitiikasta 6.11.2020

Suuren valiokunnan on tarkoitus päättää eduskunnan kanta EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin saavuttamaan neuvottelutulokseen ns. oikeusvaltiomekanismista 20.11. (18.11.2020)​

Suuri valiokunta hyväksyi oikeusvaltiomekanismista saavutetun neuvottelutuloksen 20.11.2020

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan neuvottelutulokseen EU:n tulevasta rahoituskehyksestä 27.11.2020

Suuri valiokunta kuuli pääministeriä tulevista huippukokouksista 9.12.2020 (mm. oikeusvaltiomekanismi)​

Valiokunnat kuulivat pääministeriä viime viikon huippukokouksista 16.12.2020 (mm. oikeusvaltiomekanismi, rahoituskehyksen ja elpymispaketin viimeistely)​

Täysistunto

Pääministeri Marin antoi ilmoituksen EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymiskokonaisuudesta täysistunnossa 9. syyskuuta. Pääministerin ilmoitus on suullinen ilmoitus, joka koskee ajankohtaista asiaa. Pääministerin ilmoitusta ei voida lähettää valiokuntaan käsiteltäväksi eikä siitä tehdä päätöstä.

Lue tiedote täysistunnon keskustelusta.

Omien varojen päätöksen vahvistaminen eduskunnassa vuonna 2021

Omien varojen järjestelmästä tehtävän päätöksen ratifiointia koskeva hallituksen esitys (HE 260/2020) annettiin eduskunnalle torstaina ​28. tammikuuta 2021. ​

Omien varojen päätös määrittelee EU-budjetin rahoittamisen vuosina 2021–2027. Päätöksellä annettaisiin Euroopan komissiolle valtuus ottaa 750 miljardia euroa lainaa elpymisvälineen rahoittamiseksi. Hallitus esittää, että eduskunta hyväksyy päätöksen.

Hallituksen esityksen käsittely alkoi täysistunnon lähetekeskustelulla 10. helmikuuta​.

Lue valtiovarainministeriön sivuilta tiedote hallituksen esity​ksestä.

Hallituksen esitys HE 260/2020 ja asian käsittelytie​dot.

Perustuslain 94 §:n mukaan Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee mm. Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Tästä asiasta päättää eduskunnassa perustuslakivaliokunta.

Eduskunnan valiokunnat ovat käsitelleet omien varojen järjestelmää koskevaa päätösehdotusta jo syyskuussa. Suuri valiokunta teki päätöksen eduskunnan kannasta neuvotteluihin kokouksessaan 30. syyskuuta.​​

​Elpymisvälineen varojen käyttö Suomessa​

Suomen tarkka saanto elpymisvälineestä selviää myöhemmin. Tämänhetkiseen arvioon voi tutustua hallituksen esityksessä. 

​​Varojen käyttöä määrittelee kansallinen elpymissuunnitelma. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan selvityksen Suomen kestävän kasvun ohjelma (VNS 6/2020) eduskunnalle 27. marraskuuta.

Suomen kestävän kasvun ohjelman ​käsittelytiedot täysistunnossa ja valiokunnissa.

Eduskunta kävi selonteosta lähetekeskustelun tiistaina 1. joulukuuta 2020.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö selonteosta valmistui 11. helmikuuta 2021.​

Valtioneuvoston selonteko on valtioneuvoston eduskunnalle antama v​altakunnan hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta antama selvitys.​​