Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen Suomen valtuuskunta

ASEP-kokousten (Asia - Europe Parliamentary Partnership Meeting) tavoitteena on edistää Euroopan ja Aasian maiden parlamenttien yhteistyötä sekä tarjota parlamentaarikoille mahdollisuuksia vaikuttaa ASEM-prosessiin. Kokoukset järjestetään kahden vuoden välein, vuorotellen Aasiassa ja Euroopassa. EU:n puheenjohtajamaana Suomi toimi isäntänä vuonna 2006. Vuoden 2016 kokouksen isännöi Mongolia.

Aasian ja Euroopan yhteistyöfoorumi ASEM (Asia - Europe Meeting) perustettiin vuonna 1996 vahvistamaan maanosien välistä vuorovaikutusta. Yhteistyötä tehdään kolmella sektorilla: politiikassa, taloudessa sekä kulttuuri- ja sosiaalikysymyksissä. Suuntaviivoista päätetään joka toinen vuosi järjestettävissä valtionpäämiesten huippukokouksissa.

ASEP toimii ASEM-kokousten parlamentaarisena ulottuvuutena. Kokouksiin osallistuvat ASEM-maiden parlamentit ja Euroopan parlamentti. Jäsenparlamentteja on tällä hetkellä 50: EU-maat, EP, 16 Aasian maata, Venäjä, Australia, Uusi-Seelanti, Norja ja Sveitsi.

Suomen valtuuskunnan tehtävä on seurata kansallisesti, miten ASEP-kokousten loppujulkilausumia toteutetaan sekä tehdä aloitteita Aasia - Eurooppa -yhteistyön kehittämiseksi. Lisäksi valtuuskunta osallistuu aktiivisesti seuraavan kokouksen ja deklaraation valmisteluun.