Ateneum. Kuva: Svenska litteratursällskapet i Finland

Säätyvaltiopäivien kokoontumisajat ja -paikat

Suomen säätyvaltiopäivät kokoontuivat keisarin kutsusta. Vuodesta 1863 lähtien varsinaiset valtiopäivät kutsuttiin koolle 5–3 vuoden välein. Ylimääräiset valtiopäivät keisari kutsui koolle kahdesti. Vuoden 1899 ylimääräiset valtiopäivät joutuivat käsittelemään asevelvollisuus-lainsäädäntöä, ja vuonna 1905 toimintansa aloittaneiden ylimääräisten valtiopäivien tärkein tehtävä oli valtiopäivälaitoksen uudistaminen.

​Kokoontumisajat 1809–1906

Suomen säätyvaltiopäivät kokoontuivat vuosina 1809–1906 kaikkiaan 15 kertaa. ​

vuoden 1809 valtiopäivät
vuosien 1863–64 valtiopäivät
vuoden 1867 valtiopäivät
vuoden 1872 valtiopäivät
vuosien 1877–78 valtiopäivät
vuoden 1882 valtiopäivät
vuoden 1885 valtiopäivät
vuoden 1888 valtiopäivät
vuoden 1891 valtiopäivät
vuoden 1894 valtiopäivät
vuoden 1897 valtiopäivät
vuoden 1899 ylim. valtiopäivät
vuoden 1900 valtiopäivät
vuosien 1904–05 valtiopäivät
vuosien 1905–06 ylim. valtiopäivät
25.3.–19.7.1809 (Porvoossa)
15.9.1863–15.4.1864
22.1.–31.5.1867
1.2.–15.6.1872
23.1.1877–24.1.1878
19.1.–6.6.1882
14.1.–23.5.1885
17.1.–31.5.1888
20.1.–28.5.1891
22.1.–2.6.1894
22.1.–1.6.1897
19.1.–30.5.1899
23.1.–6.6.1900
8.12.1904–15.4.1905
20.1.–18.9.1906

Vuonna 1862 valtiopäiviä valmistelemaan asetettu neljän säädyn valiokunta (tammikuun valiokunta) kokoontui Helsingissä 20.1.– 6.3. 1862.

​Kokoontumispaikat 1809–1906

Vuonna 1809 valtiopäivät pidettiin Porvoossa, sen jälkeen valtiosäädyt kokoontuivat Helsingissä. Kaikilla Helsingissä pidetyillä valtiopäivillä aatelissääty kokoontui Ritarihuoneella. Porvoon valtiopäivillä sääty oli kokoontunut raatihuoneella. Aatelittomien säätyjen kokouspaikat vaihtelivat valtiopäivittäin vuoteen 1891 saakka, josta lähtien ne alkoivat kokoontua Säätytalossa. Ennen vuoden 1891 valtiopäiviä aatelittomien säätyjen kokouspaikkoja olivat:


​Vuosi

​Pappissääty

​Povarissääty

​Talonpoikaissääty

​1809 ​Porvoon kymnaasi
(tuomiokapituli)
​Porvoon raatihuone ​Laamanni A.F. Orraeuksen
talo (Porvoo)
​1863–64 ​Ritarihuone ​Ritarihuone ​Ritarihuone
​1867 ​Ritarihuone ​Ritarihuone ​Ritarihuone
​1872 ​Ritarihuone ​Ritarihuone ​Mariankatu 13
​1877–78 ​Ritarihuone ​Seurahuoneen juhlasali,
Ylioppilastalon juhlasali
​Mariankatu 4
​1882 ​Kaupunginkirjaston talo (Richardinkatu) ​Kaupunginkirjaston talo (Richardinkatu) ​Kaupunginkirjaston talo (Richardinkatu),
Polytekninen opisto
(Hietalahti)
​1885 ​Yksityisen suomalaisen
tyttökoulun juhlasali
(Bulevardi 8)
​Nylands Nationin juhlasali (Kasarmink.40),
Ylioppilastalon juhlasali
​Saksalainen tyttökoulu
(Läntinen Henrikink. 2)
​1888 ​Ateneum ​Ateneum ​Ateneum

Vuonna 1862 kokoontunut Tammikuun valiokunta piti kokouksensa Ritarihuoneella.


Teksti: Riitta Sihvonen, Eduskunnan kirjasto, 1999