Valtiopäivien avajaiset 1863. R. W. Ekman: Keisari Aleksanteri II avaa säätyvaltiopäivät keisarillisen palatsin Valtaistuinsalissa 1863. Kuva: Markku Haverinen / Museovirasto CC BY 4.0. Kuvaa on rajattu. ​

Valtiopäivät 1863–64, Helsinki

​Avajaiset

Keisari Aleksanteri II:sen puhe valtiopäivien avajaisissa 18.9.1863, ranskaksi, ruotsiksi ja suomeksi. Teoksessa Valtiopäivien avajaispuheet 1907–2006 = Öppningsanföranden vid riksmötena 1907-2006. Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 2006. s. 21-25. 

Pöytäkirja, pidetty Suomen Suuriruhtinanmaan toisia yleisiä Waltiopäiwiä awattaessa, Waltiosalissa Keisarillisessa Linnassa Helsingissä, Syyskuun 18 päiwänä 1863.  Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous 4/1864. 

​Päättäjäiset

15.4.1864 kenraalikuvernööri Platon Rokassovskin esittämä Keisari Aleksanteri II:sen puhe
Venäjäksi, julkaisussa Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-kokous 20/1864, s. 6–7. 
Ruotsiksi, teoksessa Högvördiga Prestaståndets Pleni-protokoll vid Landtdagen i Helsingfors 1863-1864 III. Helsingfors, 1865. s. 840–841.
Suomeksi,  teoksessa Valtaistuinpuheet valtiopäivillä 1863-64 : tutkimus niiden synnystä / E.G. Palmén. Helsinki, 1916. s.50-51.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Käsky waltiopäiwäin päättämisestä 15 päiw. huhtikuuta 1864. Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-kokous 10/1864.

Suomen Suuriruhtinakunnan Säätyin Päätös, tehty ja annettu yleisillä Waltiopäiwillä Helsingin kaupungissa, huhtikuun 15 p. w. 1864.  Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous 19/1864.

Pöytäkirja, pidetty Suomen Suuriruhtinanmaan toisia yleisiä Waltiopäiwiä lopetettaissa, Waltiosalissa Keisarillisessa Linnassa Helsingissä, Huhtikuun 15 päiwänä 1864. Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous 20/1864.

​Lähteet

Valtiopäiväasiakirjat 1863-64: asiakirjat ja säätyjen pöytäkirjat

Suomen valtiopäiväin historia / E.G. Palmén. Porvoo : WSOY, 1910.
Suomen valtiopäiväin historia -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valtaistuinpuheet valtiopäivillä 1863–64 : tutkimus niiden synnystä / E.G. Palmén. Helsinki, 1916.
Valtaistuinpuheet valtiopäivillä 1863–64 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valtiopäivien avajaispuheet 1907–2006 : Öppningsanföranden vid riksmötena 1907–2006. Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 2006.
Valtiopäivien avajaispuheet 1907–2006 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Koonnut Kristiina Hakala, syyskuu 2016, päivitetty marraskuu 2018, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi