Euroopan unioni

Euroopan unioni 

Euroopan unioni on 28 eurooppalaisen jäsenvaltion muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto, johon voivat liittyä kaikki Euroopan maat, jotka täyttävät jäsenvaltiolle asetetut demokraattiset ja taloudelliset kriteerit. Euroopan unioni -termi otettiin käyttöön vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksen myötä. Unionin toimivaltaan kuuluvat mm. sisämarkkina-alue, euroalue, yhteinen maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka.

Suomi oli EU:n neuvoston puheenjohtajamaa 1.7.–31.12.2019.

Euroopan unionin kokoelma

Eduskunnan kirjastossa on käytettävissä laaja EU-kokoelma, johon kuuluu mm. julkaisuja, valmisteluasiakirjoja, säädöksiä, valtiosopimuksia ja tietokantoja. Kirjasto on toiminut vuodesta 1974 lähtien EU:n tallekirjastona, mistä johtuen kirjasto saa järjestelmällisesti kokoelmaansa EU:n tärkeimmät asiakirjat ja julkaisut. Kokoelmassa on myös vanhempaa aineistoa, kuten Euroopan Yhteisöjen Virallinen Lehti vuodesta 1958 alkaen. Eduskunnan kirjaston tietopalvelu vastaa EU:ta koskeviin kysymyksiin ja antaa tiedonhallintakoulutusta EU-tiedonlähteistä.

Lisää tietoa EU-tietopaketista.

EU-tietopaketti

EU-tietopaketti sisältää tietoa EU:n tärkeimmistä tiedonlähteistä.

Lisää tietoa Euroopan talouskriisi -tietopaketista.

Euroopan talouskriisi
-tietopaketti

Euroopan talouskriisiä käsittelevään tietopakettiin on koottu keskeisimpiä talouskriisiin liittyviä päätöksiä ja asiakirjoja.
Lisää tietoa Brexit-tietopaketista.

Brexit-tietopaketti

Ison-Britannian kansanäänestys ja eroanomus EU-jäsenyydestä.

Lisää tietoa Suomen liittyminen Euroopan unioniin -tietopaketista.

Suomen liittyminen Euroopan unioniin -tietopaketti

Suomen EU-jäsenyydestä tuli 1.1.2015 kuluneeksi 20 vuotta. Liittymisprosessi Euroopan unioniin kesti useita vuosia. 

 Tietopalvelulta kysyttyä