Euroopan parlamentin asiakirjat

Euroopan parlamentin asiakirjat

Parlamentin yhdessä neuvoston kanssa antamat säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EUR-Lexissä. Parlamentin lehdistötiedotteet ovat saatavilla parlamentin sivuilla.

Euroopan parlamentin asiakirjarekisteri

 • sisältää 3.12.2001 lähtien laaditut parlamentin asiakirjat
 • rekisteristä voi hakea asiakirjoja tai pyytää hakemuslomaketta käyttämällä parlamentista nähtäväkseen asiakirjoja, joita rekisterissä ei ole

​Parlamentin asiakirjasarjat

A-sarja: parlamentin valiokuntien mietinnöt

 • sähköisesti parlamentin sivuilla
 • painettuna sarjana
 • esimerkki asiakirjaviitteen kirjoitustavasta: A5-0398/2000

B-sarja: parlamentin hyväksymät tekstit (päätöslauselmaesityksiä, suullisia kysymyksiä)

 • sähköisesti parlamentin sivuilla
 • painettuna sarjana
 • esimerkki asiakirjaviitteen kirjoitustavasta: B5-0096/2001

C-sarja: muiden EU:n toimielinten Euroopan parlamentille toimittamia asiakirjoja uudelleen numeroituina

 • painettuna sarjana
 • esimerkki asiakirjaviitteen kirjoitustavasta: C5-0047/2001

​Puheenvuorot

 • nämä parlamentin istuntopöytäkirjat sisältävät käytetyt puheenvuorot puhujan kielellä
 • väliaikainen versio julkaistaan painettuna sarjana
 • sähköisesti parlamentin sivuilla

​Pöytäkirjat

 • päätöspöytäkirjoja, sisältävät täysistunnon kulkua koskevaa tietoa: päätökset ja päätöslauselmat (valiokuntien mietintöihin vain viitteet kunkin asian kohdalla), puheenvuoroja käyttäneiden henkilöiden nimet ja äänestykset
 • väliaikainen versio julkaistaan painettuna sarjana
 • julkaistu aiemmin Euroopan unionin virallisen lehden C-osassa, v. 2002 lähtien pöytäkirjat julkaistaan vain sähköisesti C E -osassa, joka on saatavilla EUR-Lexissä sekä parlamentin sivuilla

​Parlamentin hyväksymät tekstit

 • täysistunnon vahvistamat tekstit
 • väliaikainen versio julkaistaan painettuna sarjana
 • julkaistu aiemmin Euroopan unionin virallisen lehden C-osassa, v. 2002 lähtien hyväksytyt tekstit julkaistaan vain sähköisesti C E -osassa, joka on saatavilla EUR-Lexissä sekä parlamentin sivuilla

​Parlamentin esittämät kysymykset

Suulliset kysymykset

 • julkaistaan painettuina parlamentin asiakirjojen B-sarjassa
 • sähköisesti parlamentin sivuilla
 • esimerkki asiakirjaviitteen kirjoitustavasta: O-0140/00

Kirjalliset kysymykset vastauksineen

 • julkaistu aiemmin vastauksineen Euroopan unionin virallisen lehden C-osassa, v. 2002 lähtien vain sähköisesti C E -osassa, joka on saatavilla EUR-Lexissä sekä parlamentin sivuilla
 • esimerkki asiakirjaviitteen kirjoitustavasta: E-0414/03

Kysymykset kyselytunnille

 • julkaistaan painettuina parlamentin istuntoasiakirjojen B-sarjassa
 • sähköisesti parlamentin sivuilla
 • esimerkki asiakirjaviitteen kirjoitustavasta: H-0045/00