Kirjallisuutta ja muuta aineistoa

Alla on lueteltu EU-jäsenhakemukseen ja -neuvotteluihin, EU-kansanäänestykseen ja EU-jäsenyyden eduskuntakäsittelyyn liittyvää kirjallisuutta ja verkkoaineistoja.

EU-jäsenhakemus ja -neuvottelut

Kirjallisuutta

Eduskunta ja ETA-lainsäädäntö : peruskartoitus = Riksdagen och EES-lagstiftningen : grundläggande kartläggning. Oikeusministeriö : 1990. Komiteanmietintö = Kommittébetänkande ; 1990:37.
Komiteanmietintö 1990:37 – saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Riksdagen och EES-lagstiftningen : grundläggande kartläggning = Eduskunta ja ETA-lainsäädäntö : peruskartoitus. Justitieministeriet : 1990. - Komiteanmietintö = Kommittébetänkande ; 1990:37.
Kommittébetänkande 1990:37 – saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomi Euroopan yhteisön jäseneksi? : taloudelliset vaikutukset / Reino Hjerppe, Paavo Mäkinen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 1992. VATT-julkaisuja ; 5.
Hjerppen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Jäsenyysneuvottelujen avajaiskokous = Öppningskonferensen inför medlemskapsförhandlingarna : 1.2.1993. Ulkoasiainministeriö, 1993. Eurooppa-tietoa = Europakunskap; 130.
Jäsenyysneuvottelujen avajaiskokous -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Puolueet ja Euroopan yhteisö = Partierna och Europeiska gemenskapen. Ulkoasiainministeriö, 1993. Eurooppa-tietoa = Europakunskap; 131.
Puolueet ja Euroopan yhteisö -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Euroopan yhdentymisen kronologia / Teemu Lehtinen, Katja Tuominen. Ulkoasiainministeriö, 1994. Eurooppa-tietoa = Europakunskap ; 153.
Lehtisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valtiosääntökomitea 1992:n mietintö : Euroopan unionin vaikutukset Suomen valtiosääntöön : ulkopoliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistamistarpeet ja -tavat = Betänkande avgivet av Statsförfattningskommitten 1992 : Europeiska unionens inverkan på Finlands statsförfattning : behovet av och medlen för en reform av det utrikespolitiska beslutssystemet. Valtioneuvoston kanslia, 1994. Komiteanmietintö = Kommittebetänkande; 1994:4.
Komiteanmietintö 1994:4 – saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Valtiosääntökomitea 1992 teki 17.3.1994 antamassaan mietinnössä ehdotuksen liittymismenettelyksi Euroopan unioniin.

Brysselin päiväkirjat 1990–1994 / Erkki Liikanen. Otava, 1995.
Liikasen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kaksi kautta. 2, Historian tekijät / Mauno Koivisto. Kirjayhtymä, 1995, ks. mm. s. 554.
Koiviston julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Liittymisestä Euroopan unioniin : huomioita noudatetuista periaatteista ja käytännöstä / Pekka Aalto. Julkaisussa: Lakimies 1995:5, s. 751–773.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The 1995 Enlargement of the European Union / John Redmond (ed.). Ashgate, 1997.
Redmondin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Lännettymisen lyhyt historia / Unto Hämäläinen & Terho. WSOY, 1998.
Hämäläisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Pääministeri / Esko Aho. Otava, 1998.
Ahon julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Finland’s journey to the European Union / Antti Kuosmanen. European Institute of Public Administration, 2001.
Kuosmasen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Finland in the European Union / Tapio Raunio, Teija Tiilikainen. Frank Cass Publishers, 2003.
Raunion ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Marginaalista ytimeen : Suomi Euroopan unionissa 1989–2003 / Alexander Stubb (toim.). Tammi, 2006.
Stubbin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 2, Eduskunnan muuttuva asema / Antero Jyränki, Jaakko Nousiainen. Edita, 2006. s. 129–135.
Jyrängin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 11, Kansainvälinen eduskunta / Jorma Kallenautio, Teija Tiilikainen, Tapio Raunio, Reino Paasilinna, Ilkka Seppinen. Edita, 2007. s. 144–148, 158–171.
Kallenaution ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vapaakaupan tiellä : Suomen kauppa- ja integraatiopolitiikka maailmansodista EU-aikaan / Juhana Aunesluoma. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 1303.
Aunesluoman julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Suomen tie EU:n jäseneksi. Ulkoasiainministeriö, Eurooppatiedotus. 

Suomi Euroopan unioniin ja eurovaluuttaan. Elävä arkisto 22.11.2007

EU-kansanäänestys

Kirjallisuutta

EU-kansanäänestys 1994 : määräyksiä ja ohjeita 1–6 ks. Oikeusministeriö, 1994.
EU-kansanäänestys 1994 : määräyksiä ja ohjeita – saatavuus Eduskunnan kirjastossa

EU-kansanäänestys 1994 = EU-folkomröstning 1994 = Finland's EU referendum 1994. Tilastokeskus, 1994. Vaalit = Val = Elections ; 1994:4.
EU-kansanäänestys 1994 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The Finnish referendum on membership in the EU / Pertti Pesonen and Risto Sänkiaho. Julkaisussa: Yearbook of Finnish foreign policy, 1994. s.52–59.
Yearbook of Finnish foreign policy – saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Folkomröstningarna om anslutning till Europeiska unionen : statistik med kommentarer / Kenth Häggblom, Maria Rundberg. Ålands statistik- och utredningsbyrå, 1994. ÅSUB rapport; nr 1994:4.
Häggblomin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kyllä Euroopalle – entä sitten? : aiheita kansanäänestyskeskusteluun / Jari Luoto, Pekka Nurminen (toim.). Työväen sivistysliitto, 1994.
Luodon ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen EU-kansanäänestys 1994 : raportti äänestäjien kannanotoista / Pertti Pesonen (toim). Ulkoasiainministeriö, Eurooppatiedotus, 1994.
Pesosen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The EU referendum in Finland on 16 October 1994 : a vote for the West, not for Maastricht / David Arter. Julkaiussa: Journal of common market studies, 33, 3(1995), s. 361–387.
Journal of common market studies -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

EU-kansanäänestys 1994 = EU-folkomröstning 1994 = Finland's EU referendum 1994 / Risto Sänkiaho, Pertti Pesonen. Tilastokeskus, 1995. Vaalit = Val = Elections ; 1995:2.
Sänkiahon ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

To join or not to join : three Nordic referendums on membership in the European Union / Pertti Pesonen, Anders Todal Jenssen, Mikael Giljam. Scandinavian University press, 1998.
To join or not to join -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Ylen EU-illoissa 1994 kinattiin Suomen tulevaisuudesta. Yle Elävä arkisto 9.5.2014

EU-mielenosoitukset. Yle Elävä arkisto 28.5.2009

EU-jäsenyyden eduskuntakäsittely

Kirjallisuutta

The legislative mechanism in the EFTA states for adopting and implementing EEA legislation / Seppo Tiitinen, Hans Regner, Jens Rubenhagen. Julkaisussa:  The Fifth Nordic Conference on Efta and the European Union : 3-5 September 1993 / Zacharias Sundström (ed.). Helsinki, Finnish Association for European Law, 1994. s. 90–108.
Sundströmin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen mahdollisen unionisopimuksen käsittelyjärjestys eduskunnassa : alustavia näkökohtia / llkka Saraviita. Julkaisussa: Juhlajulkaisu : Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry 15 vuotta. Rovaniemi, Pandecta, 1994. s. 57–77.
Juhlajulkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Suomen EU-jäsenyyden käsittely eduskunnassa 1.11.–8.11.1994. Paavo Väyrysen blogi 20.10.2014

Suomen EU-ratkaisua hoputettiin ja jarrutettiin eduskunnassa. Yle Elävä arkisto 26.2.2014 

Eduskunnan EU-kiistassa vedottiin Jumalaan ja jatkosotaan. Yle Elävä arkisto 25.2.2014 

Väyrysen EU-jarrutus väsytti lopulta Uosukaisenkin. Yle Elävä arkisto 11.11.2011 ​