Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 35/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 35/2018

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.

​Hankkeen tausta

Sipilän hallituksen suunnittelema maakuntauudistus olisi muuttanut toteutuessaan laajasti hallintoa, toimintatapoja ja toimijoiden rooleja. Uudistuksen myötä maakuntien liittojen tehtävät, pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä TE-palvelun tehtävät olisivat siirtyneet uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Uudet, itsehallinnolliset maakunnat olisivat muodostaneet Suomessa uuden hallinnon tason.

Tässä yhteydessä oli tarkoitus toteuttaa laaja kasvupalvelu-uudistus: TE-palvelut ja ELY-keskusten yrityspalvelut olisi yhdistetty kasvupalveluksi ja tuotantoa olisi avattu kilpailulle. Maakunnat olisivat vastanneet jatkossa myös aluekehittämisestä.

Poikkeuksen olisi muodostanut jo aiemmin sovittu Uudenmaan erillisratkaisu, jossa kasvupalveluiden järjestämisvastuu olisi ollut Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten muodostamalla kuntayhtymällä.

Työ-ja elinkeinoministeriössä valmisteltiin ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista, joka olisi uudistanut aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelut vastaamaan suunniteltua maakuntien itsehallinnollista asemaa. Valmistelua varten oli asetettu aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen säädösvalmistelun lakityöryhmä sekä ohjausryhmä.

Hallituksen esitys HE 35/2018 vp eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 5.4.2018 ja se eteni valiokuntakäsittelyyn.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu lopetettiin 8.3.2019, jolloin myös tämän hallituksen esityksen käsittely päätettiin lopettaa.

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistamisen ohjausryhmä (sisältää lainsäädäntöhankkeen), TEM046:00/2016. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama ohjausryhmä toistaiseksi alkaen 1.8.2016.

Maakuntauudistus ja kasvupalvelut. Työ- ja elinkeinoministeriö.

Aluekehi​ttämi​sen uudistaminen​. Työ- ja elinkeinoministeriö.

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista, ​luonnos 6.2.2018. Työ- ja elinkeinoministeriö.

Hallituksen esitystä täydentävä hanke: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvupalveluvirastosta, TEM030:00/2018. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama hanke 1.4.–31.5.2018

Alue-ja kasvupalvelu-uudistus. Marjukka Aarnio. Työ- ja elinkeinoministeriö, 25.1.2018.

Lainsäädännön arviointineuvosto: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 31.1.2018. Lausunto Dnro: VNK/408/32/2017.

Kysymyksiä ja vastauksia aluekehittämisestä ja kasvupalveluista​.
Työ- ja elinkeinoministeriö.

Ajankohtaistilaisuus k​asvupalvelun järjestäjä-tuottajamallin rakentamisesta​ 5.2.2018. Työ- ja elinkeinoministeriö.

Tiedotustilaisuus: Miten maakuntauudistus muuttaa työnhakijoiden ja yritysten palveluja? Työ- ja elinkeinoministeriö, 5.4.2018​​

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 603/2017: Kirjallinen kysymys työllisyyden kuntakokeilun jatkamisesta – Tarja Filatov (sd)

Suullinen kysymys SKT 54/2017: Suullinen kysymys kasvupalvelu-uudistuksesta – Kari Uotila (vas)

Keskustelualoite KA 26/2018: Ajankohtaiskeskustelu Suomen aluekehityksestä, kaupunki- ja maaseutupolitiikasta sekä seutukuntien mahdollisuuksista

Hallituksen esitys HE 35/2018 eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 5.4.2018.

Lähetekeskustelu päättyi 20.4.2018. Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 20/2018 annettiin 17.5.2018.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 8/2018 annettiin 18.5.2018.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 11/2018 annettiin 25.5.2018.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on kuvattu kansainvälistä kehitystä sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntöä:
– Eurooppalaisten aluekehittämisjärjestelmien vertailua s. 39–44
– Työhallinnon järjestämisen eurooppalaista vertailua s. 44–49
– Tulosperusteisten hankintojen kansainväliset esimerkit s. 49–50
– Yrityspalvelujen kansainvälistä vertailua s. 50–53

Ruotsi

Työhallinnon järjestämiseen liittyvää aineistoa

Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen

Alueiden kehittämiseen liittyvää aineistoa

Kommunallag (2017:725)
​ –Laki on tullut voimaan 1.1.2018.
​– 2 kap. Kommunala angelägenheter
​– 7 § Kommunal näringsverksamhet
​– 8 § Stöd till andra näringsverksamheter

Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Laki on tullut voimaan 1.1.2018.

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
​– Asetus on tullut voimaan 1.11.2017.
​– 3 § Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om
​​– 3. regional tillväxt

Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

Regeringskansliet – Regional tillväxt

Tillväxtverket – Regionen

Sveriges Kommuner och Landsting – Regional utveckling, regi​​onbildning

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Tiedolla johtaminen aluekehittämisessä : ehdotus aluekehityksen tilannekuvaviitekehykseksi ja -mittaristoksi. Valtteri Laasonen et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2018.

Työnvälityksen vuositilastot vuonna 2017. Petri Syvänen, Hilkka Kattelus. Työ- ja elinkeinoministeriö. Tilastotiedote -vuosijulkaisut 2/2018.

Kuntien talouden liikkumavara ja sopeutuspotentiaali maakunta- ja sote -uudistuksen jälkeen. Eero Laesterä et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 87/2017.

Maakuntien suhdannekatsaus 2017. Joona Repo. TEM-analyyseja 78/2017.

Kohti uusia maakuntia : sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon esivalmisteluvaiheen yhteenveto. Tommi Ranta et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 74/2017.

Vallan ja vastuun uusjako : maakuntauudistuksen vaikutukset ELY-keskusten ja TE-toimistojen tehtäviin ja aluekehittämisjärjestelmään. Janne Antikainen et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 10/2017.

Tulevaisuuden kunta : asiantuntijaryhmän muistio sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntiin. Tulevaisuuden kunta -asiantuntijaryhmä. Valtiovarainministeriön julkaisuja 11a/2017.

Työpolitiikan palvelurakenteiden kansainvälinen vertaisarviointi. Olli Oosi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 42/2014.
Oosin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Central Steering and Local Autonomy in Public Employment Services : Analytical paper. J. Timo Weishaupt. The European Commission Mutual Learning Programme for Public Employment Services. October 2014.

Hankkeen uutisointia

Kasvupalvelujen raukeavat lakiesitykset ja puto​avat ru​kkaset?​ Lari Anttonen, Työ- ja elinkeinoministeriö, kolumni 4.3.2019

Takaisku hallitukselle: Maakuntauudistus jäämässä tyngäksi, yritykset eivät ehkä saakaan lisäsiivua työnvälityksestä. Teija Sutinen, Helsingin Sanomat 7.1.2019.

Oikeuskansleri: julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen siirtämisen tarkoituksenmukaisuutta yksityisille palveluntuottajille ei ole riittävästi perusteltu perustuslain näkökulmasta. Edilex-uutinen 10.4.2018. –  Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät maakunnille. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 5.4.2018

Kasvupalvelujen valmistelu etenee maakuntien tilaisuuksissa. Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 13.3.2018

Maakunta- ja sote-uudistuksen motiv​​oitava yhteistyöhön ja panostuksiin työllisyydenhoidossa. Johanna Viita, Erja Lindberg, Kuntaliiton blogi 26.2.2018

Työttömiä alettiin Tampereella kuunnella yksilöllisemmin, ja näin kävi: Työttömyys väheni, byrokratia tehostui ja asiakkaiden syvä ahdistus paljastui. Minna Nalbantoglu, Helsingin Sanomat 19.2.2018

Nyt on aika luoda sisältö allianssimallille​ kasvupalveluissa. Jarkko Huovinen, Kuntaliiton blogi 14.2.2018

Ajankohtaista kasvupalvelu-uudistuksesta. Kuntaliitto 9.2.2018

Arviointineuvosto alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevasta lakiesitysluonnoksesta: arvioita uudistuksen vaikutuksista kasvupalvelujen tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen tulisi tarkentaa. Valtioneuvoston kanslian uutinen 31.1.2018

Hallitusryhmät linjasivat kasvupalveluiden eli yritys- ja työllisyyspalveluiden avoimet kysymykset. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 12.1.2018

Hallitus linjasi: Muut kuin pääkaupunkiseudun kunnat eivät saa kasvupalveluja hoidettavakseen. Matti Konttinen, YLE 12.1.2018

Työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä sopu lähellä. Sanna Nikula / STT, Savon Sanomat 23.11.2017

Hallituksessa kiistaa työllisyys- ja yrityspalvelujen mylläyksestä – erillisoikeuksien myöntäminen suurille kaupungeille hiertää. Olli Pohjanpalo. Helsingin Sanomat 23.11.2017

Siniset: Maakuntien järjestettävä työllisyys- ja yrityspalvelut – puolue ei hyväksy hallituskumppanien kompromissia. Matias Åberg, Olli Kuivaniemi / STT, Keskisuomalainen 23.11.2017

Uudenmaan kasvupalvelut pääkaupunkiseudun kunnille. Kuntalehti 22.2.2017

Kasvupalvelu-uudistuksen valmistelu etenee. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 15.11.2016

Muuta aineistoa

Maakuntauudistus

Hallituksen esitys HE 15/2017 eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi.

Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistamisen perusta:
Ks. HE 15/2017: Maakuntalaki 6 §.

Alueuudistus.fi – Ma​akunnat

Aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistukseen liittyviä muita hankkeita

Hallituksen esitys HE 62/2018 eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi annettiin 3.5.2018

Hallituksen esitys HE 93/2018 eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta annettiin 27.6.2018

Hallituksen esitys HE 266/2018 eduskunnalle laeiksi Kasvupalveluvirastosta, kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä ja turvallisuusselvityslain 37 §:n muuttamisesta annettiin 29.11.2018

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen -valmisteluryhmä, TEM061:00/20​​17. Aluekehittämisjärjestelmän toimeenpanoa varten työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut 5.9.2017 valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on valmistella aluekehittämisjärjestelmän sisältöjä ja prosessia.
Toimikausi 5.9.2017–31.12.2019.

Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien lainsäädännön valmisteluryhmä, TEM023:00/2017.
Toimikausi 14.2.2017–

Nykyinen toiminta ja sen sääntely

Nykyinen aluekehittämisjärjestelmä:
Aluekehittäminen on yhteistyötä. Työ- ja elinkeinoministeriö.

Alueiden kehittämisen lainsäädäntö. Työ- ja elinkeinoministeriö.

Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus – ely-keskus.fi

Työ- ja elinkeinopalvelut – te-palvelut.fi

Kuntalaki (410/2015)

Maakuntajakolaki (1159/1997)

Kuntaliitto – Maakuntien liitot

Kuntaliitto – Elinvoima ja työllisyys

Sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, maaliskuu 2018, päivitetty 16.4.2019 sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi