Reservipoliisia koskevan lainsäädännön kehittäminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 137/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 137/2018

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.

Hankkeen tausta

Reservipoliisi on poliisin varajoukko, joka voidaan valtioneuvoston päätöksellä ottaa käyttöön, jos se on tarpeen valtioneuvoston turvallisuuden tai poikkeuksellisten olojen vuoksi. Reservipoliisista käytetään myös nimitystä täydennyspoliisi.

Reservipoliisista on säädetty ensimmäisen kerran vuoden 1995 poliisilaissa (493/1995). Sittemmin reservipoliisia koskeva sääntely on siirretty poliisin hallinnosta annettuun lakiin (110/1992).

Esityksen pääasiallisena tavoitteena oli tehdä voimassaolevasta täydennyspoliisijärjestelmästä poliisitoimintaa tukeva järjestelmä säätämällä laki reservipoliisista ja kumoamalla nykyinen sääntely täydennyspoliisista. Esityksen tavoitteena oli saattaa lainsäädäntö vastaamaan kattavammin muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia sekä vahvistaa poliisin toimintakykyä yllättävissä tai laajoissa yhteiskunnan häiriö- tai turvallisuustilanteissa.

Lain soveltamisalan piiriin kuuluisi poikkeusolojen ja puolustustilan lisäksi normaaliolojen häiriötilanteet. Reservipoliisihenkilöstö voitaisiin ottaa käyttöön jo normaalioloissa, jolla mahdollistettaisiin myös tehokkaampi varautuminen mahdollisiin poikkeusoloihin. Reservipoliisihenkilöstön käyttöönotosta päättäisi aina valtioneuvosto.

Hallituksen esitys HE 137/2018 vp laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 20.9.2018.

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä. ​

Hankkeen valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Luonnos Hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 15.3.2018

Täydennyspoliisia koskevan lainsäädännön kehittäminen. Asettamispäätös 21.3.2016

Reservipoliisia koskevan lainsäädännön kehittäminen. Hanke SM008:00/2016. Toimikausi 21.3.2016–28.2.2018. – Annetut lausunnot löytyvät Hankesivun Asiakirjat-kohdasta.

Työryhmän määräajan jatkaminen. Sisäministeriö 18.12.2017

Täydennyspoliisityöryhmän loppuraportti. Sisäministeriön julkaisu 3/2015

Käsittely eduskunnassa

Hallintovaliokunnan lausunto Sisäisen turvallisuuden strategiasta HaVL 22/2017
O 36/2017

Kirjallinen kysymys täydennyspoliisijärjestelmän kehittämisestä KK 93/2016 – Parviainen Ulla (kesk)

HE 137/2018 Hallituksen esitys laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 20.9.2018.

Lähetekeskustelu 26.9.2018. Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 18/2018, 8.11.2018

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 72/2018, 27.2.2019

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely muissa maissa

Vertailu Viron, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Alankomaiden, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan lainsäädännöistä hallituksen esitysluonnoksen sivuilla 8–12.

Ruotsi

Polisförordning (2014:1104

Norja

Lov om tjenesteplikt i politiet [polititjenestepliktloven] LOV-1952-11-21-3 

Ranska

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - Dispositions communes aux réservistes de la police nationale Article R411-13

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité Article R411-22

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - Dispositions relatives aux volontaires dans la réserve civile de la police nationale Article R411-26

Décret n°2016-1199 du 5 septembre 2016 - art. 2 - Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans Article R411-32

Viro

Abipolitseiniku seadus (lühend - APolS). Annettu 24.11.2010, viimeisin muutos voimaan 1.7.2016

Assistant Police Officer Act.  Epävirallinen englanninkielinen käännös laista

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Police cooperation in the European Union, supported by strengthening the EU Internal Security's External Dimension / Gorazd Meško. Julkaisussa: European journal of crime, criminal law and criminal justice 25 (2017) : 2, s.109–121.
European journal of crime, criminal law and criminal justice -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Polis i framtiden : polisutbildningen som högskoleutbildning : betänkande / Petra Lundh. Stockholm, Wolters Kluwer, 2016. Statens offentliga utredningar, 2016:39.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Täydennyspoliisityöryhmän loppuraportti. Sisäministeriön julkaisu 3/2015

Arjen turvaajat : järjestöt sisäisen turvallisuuden tekijöinä. Helsinki, Sisäministeriö, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren och Johan Munck. Stockholm, Norstedts Juridik, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Poliisilaki / Klaus Helminen, Matti Kuusimäki, Satu Rantaeskola. Helsinki, Talentum Media Oy, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Turvallisempi huominen : sisäisen turvallisuuden ohjelma. Helsinki, Sisäasiainministeriö, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Poliisi 2020 : poliisin pitkän aikavälin henkilöstötarpeiden suunnitelma : päivitys 2011. Helsinki, Sisäasiainministeriö, 2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Turvallinen ja moniarvoinen Suomi - sisäinen turvallisuus ja maahanmuutto 2020 : sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsaus 2020. Helsinki, Sisäasiainministeriö, 2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Järjestyspoliisitoiminnan tilan selvityshanke : loppuraportti. Helsinki, Sisäasiainministeriö, 2007.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

​Hankkeen uutisointia

Poliisi ei saakaan kaavailtuja apujoukkoja: laki tuhannesta reservipoliisista ei etene tällä hallituskaudella. Marjukka Liiten, Helsingin sanomat 14.3.2019

Poliisille on tulossa apujoukot – Arvostelun takia hallitus rajoittaa reservipoliisien aseen käyttöä. Niko Vartiaínen, Helsingin sanomat 26.9.2018

Reservipoliisi olisi poliisin apuna yllättävissä, poikkeuksellisissa ja tilapäisissä tilanteissa. Sisäministeriön tiedote 20.9.2018

Reservipoliisi olisi poliisin apuna yllättävissä, poikkeuksellisissa ja tilapäisissä tilanteissa. Sisäministeriö, tiedote 20.9.2018

Poliisille suunnitellaan apujoukkoja, joilla olisi oikeus käyttää asetta – aikeet herättävät epäilyksiä ja vastustusta. Lasse Kerkelä, Helsingin Sanomat 23.5.2018

Reservipoliisi vastaa uudenlaisiin uhkakuviin. Niko Ylä-Poikelus, Ruotuväki 8.4.2018

Kai Mykkänen: Reservipoliisit eivät korvaa ammattipoliiseja. Matti Lepistö, Verkkouutiset 7.4.2018

”Jos maahanmuuttajia tulisi äkkiä 10x se mitä 2015” – Sisäministeri selvensi reservipoliisien tarkoitusta. Teppo Ovaskainen, Uusi Suomi 4.4.2018

Poliisien liittojohtaja epäilee hallituksen suunnitelmaa reservipoliiseista – ei näe käyttöä rauhan aikana. Kaisa Hakkarainen, Helsingin Sanomat 2.4.2018

Hallitus suunnittelee reservipoliiseja oikean poliisin tueksi: Pätevöityä voisi vain 16 päivässä, ampuma-asekin saattaa kuulua varustukseen. Marjukka Liiten, Helsingin Sanomat 2.4.2018

Täydennyspoliisijärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön uudistettuna. Jukka Savolainen, Edilex 15.3.2018

Reservipoliisi olisi osa poliisin varautumista ja apuna yllättävissä tilanteissa. Sisäministeriön tiedote 15.3.2018

Poliisi saamassa avukseen 2000 vapaaehtoista: Uutta reservipoliisia voisi käyttää häiriötilanteissa. Minna Karkkola, Uusi Suomi 19.2.2018

Myös muille kuin eläkeläispoliiseille – reservipoliisiin halutaan laaja joukko eri alojen osaajia. Tarja Koljonen, Keskisuomalainen 18.10.2017

Poliisi ja Puolustusvoimat kehittävät reservipoliisien järjestelmää yhdessä. Paavo Airo, Reserviläinen 21.08.2017

Sisäministeri Risikko haluaa käyttöön armeijat​austaisen täydennyspoliisin​. Maaseudun tulevaisuus 22.5.2017

Poliisi haluaa reservipoliisit käyttöön. Tuomas Kaarkoski, Reserviläinen 12.4.2017

Poliisin avuksi suunnitellaan täydennyspoliisia reserviläisistä. Yle uutiset 25.2.2016

Täydennyspoliisit ovat kriisiajan toimijoita. Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 20.1.2016

Muuta aineistoa

Reservipoliisin perustaminen etenee. Jussi Niinistö, blogi 24.8.2017

Suomen Poliisijärjestöjen liitto

Suomen Poliisi

Polisens volontärer. Polisen Sverige

​Sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, toukokuu 2018, päivitetty 16.4.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Kuva: Helsingin poliisilaitos / viestintä