Henkilö kädessään puheenjohtajan nuija.Kuva: Valtioneuvoston kanslia

​Valmiuslain käyttöönottaminen korona-aikana 

Suomi kohtasi keväällä 2020 muiden maiden mukana tilanteen, jossa tartuntataudin (covid-19) aiheuttava koronavirus alkoi levitä laajasti. Hallitus totesi 13.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja päätyi ottamaan valmiuslain käyttöön.

Hallitus teki keväällä 2020 useita rajoittamistoimenpiteitä koskevia linjauksia ja antoi eduskunnalle valmiuslain  käyttöönottoasetuksia ja soveltamisasetuksia, sekä näiden kumoamisasetuksia. 15.6.2020 valtioneuvosto antoi valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot.

Kesällä 2020 koronatilanne helpottui, mutta paheni jälleen syksyllä, jolloin Suomenkin osalta päädyttiin tartuntataudin ns. toiseen aaltoon. Vuoden 2021 alussa tilanne oli aluksi vakaa, mutta helmikuun 2021 lopussa tartuntatautitilanteen uudelleen pahentuessa, hallitus joutui toteamaan tarpeen tiukemmista toimenpiteistä. Hallitus totesikin yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan jälleen poikkeusoloissa koronatilanteen vuoksi. Poikkeusolot ovat voimassa 1.3.2021 lähtien. Valmiuslaki otetaan uudelleen käyttöön.

Nykyinen, voimassa oleva valmiuslaki (1552/2011) annettiin vuonna 2011. Valmiuslain käyttöönotto tapahtuu niin, että eduskunta päättää, saavatko valtioneuvoston antamat käyttöönottoasetukset jäädä voimaan vai onko ne kumottava.

Tietopakettiin on koottu valmiuslain käyttöönoton päätökset valtioneuvostossa ja käyttöönoton käsittely eduskunnassa. Mukaan on otettu myös muutaman keskeisen lain, mm. tartuntatautilain muutokset. Lisäksi pakettiin on kerätty hallituksen koronalinjauksia ja periaatepäätöksiä vuoden 2020 ja 2021 keväiden väliseltä ajalta, jolloin valmiuslaki ei ollut käytössä. Oikeusvertaileva aineisto, artikkelit ja kirjallisuus sekä korona-ajan uutisointi täydentävät tietopakettia.

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, maaliskuu 2020, päivitetty 12.4.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallituksen tekemiä korona-ajan linjauksia ja valtioneuvoston päätöksiä.

​Oikeusvertailevaa aineistoa

Aineistoja kriisilainsäädännön käytöstä eri valtioissa korona-aikana.

​Uutisointia

Valmiuslain käyttöä ja korona-ajan toimenpiteitä koskevaa uutisointia.

Valmiuslain käyttöönoton käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston eduskunnalle antamat valmiuslain käyttöönottoasetukset, soveltamisasetukset sekä muita lakihankkeita.

Valmiuslaki ja tartuntatautilaki

Valmiuslaki (1552/2011) ja tartuntatautilaki (1227/2016) sekä niihin tulleet muutokset.

Kirjallisuutta ja muuta aineistoa  

Artikkeleita, kirjallisuutta, tutkimusaineistoa sekä muuta aineistoa.