Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia avioliittoa -tietopaketti

​Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia avioliittoa -tietopaketti

Keskustelu sukupuolineutraalista avioliitosta käynnistyi vuonna 2011 voimaan tulleen avoliittolain (26/2011) valmistelun yhteydessä. Samalla nousi esiin vuonna 2002 voimaan tullut laki (950/2001) rekisteröidystä parisuhteesta. Jos samaa sukupuolta olevat parit voisivat solmia avioliiton, erillinen parisuhdelaki kävisi tarpeettomaksi. Kansainvälisesti sukupuolineutraali avioliittolaki solmittiin ensimmäisenä Hollannissa.

 

Teksti: Kristiina Hakala, lokakuu 2015, päivitetty marraskuu 2018, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Lakialoitteita ja muita valtiopäivätoimia 1994–2000

Valtiopäivätoimia samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinnistä vuosilta 1994–2000. Lue lisää

​Lakialoitteita ja muita valtiopäivätoimia 2001–2012

Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain hyväksymisen jälkeen eduskunnalle annettuja valtiopäivätoimia tästä samasta aihepiiristä. Lue lisää

Avioliittolain muutoksen edellyttämät lainmuutokset

Kansalaisaloitteen käsittelyssä ilmeni, että avioliittolain muuttamisella sukupuolineutraaliksi on muuhun lainsäädäntöön heijastusvaikutuksia, joita oli tarpeen vielä selvittää. Lue lisää

​Kirjallisuutta

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa. Lue lisää

Parisuhdelaki

Hallituksen esitys HE 200/2000 eduskunnalle laiksi virallistetusta parisuhteesta annettiin eduskunnalle 15.12.2000. Lue lisää

​Kansalaisaloite 2013

Kansalaisaloite M 10/2013 eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta. Lue lisää

​Kansalaisaloite 2016

Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta, KAA 2/2016. Lue lisää