​Suomen liittyminen Yhdistyneisiin kansakuntiin -tietopaketti

Alkusysäys Yhdistyneiden kansakuntien perustamiselle oli niin sanottu Atlantin julistus, jonka Franklin D. Roosevelt ja Winston Churchill allekirjoittivat elokuussa 1941. Seuraavana vuoden alussa Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen allekirjoitti 26 maata Washingtonissa. Tuolloin käytettiin ensimmäisen kerran Rooseveltin ehdottamaa ilmaisua Yhdistyneet kansakunnat.

Moskovan, Teheranin, Dumbarton Oaksin sekä Jaltan konferenssien jälkeen tulevia YK:n perustajavaltioita kokoontui San Franciscoon huhti-kesäkuussa 1945 (United Nations Conference on International Organization, UNCIO). YK:n peruskirja ja kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö allekirjoitettiin 26.6.1945. YK:n peruskirja astui voimaan 24.10.1945.

Suomelle YK-jäsenyyden hakeminen oli mahdollista vuonna 1947. Tässä tietopaketissa kerrotaan jäsenhakemuksen jättämisestä ja ensimmäisestä yrityksestä päästä YK:n jäseneksi vuonna 1947 sekä siitä, miten Suomesta tuli YK:n jäsen vuonna 1955.

 

Teksti: Sari Koski, lokakuu 2015, päivitetty 14.12.2020, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

​Suomi jättää jäsenhakemuksen syksyllä 1947

Eduskunnalle oli annettu kesäkuussa 1947 hallituksen esitys HE 51/1947 Suomen liittymiseksi YK:n jäseneksi.

​Tutustu tietopaketin lähteisiin

Tietopaketin lähteenä käytetty aineisto.

Suomi valitaan YK:n jäseneksi joulukuussa 1955

Suomen jäsenyyttä kannatti 57 jäsenmaata, yksikään maa ei vastustanut tai pidättäytynyt äänestämästä.