​Ihmisoikeusvaltuutettu –
Commissioner for human rights

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun tehtävä on perustettu Suomen aloitteesta. Ensimmäisenä valtuutettuna toimi Alvaro Gil-Robles vuosina 1999–2006. Thomas Hammarbergin (2006–2012) jälkeen tehtävään valittiin Nils Muižnieks (2012–2018). Dunja Mijatović aloitti ihmisoikeusvaltuutettuna keväällä 2018.

Ihmisoikeusvaltuutettu on itsenäinen toimija, jonka päätehtävä on edistää tietoisuutta ihmisoikeuksista sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista. Kerran tehtävään valittua ei voida valita uudelleen. Valtuutettu tekee vierailuja jäsenmaihin ja raportoi maiden ihmisoikeustilanteesta. Yksittäiset henkilöt eivät voi tehdä valitusta ihmisoikeusvaltuutetulle.

​Ihmisoikeusvaltuutetun asiakirjoja

Asiakirjoja verkossa

Country monitoring, maiden valvontaan liittyvää dokumentaatiota
Country monitoring, Finland, Suomea koskevat maaraportit
Thematic work, keskeiset aihealueet
Activity reports, ihmisoikeusvaltuutetun toimintaraportteja

Eduskunnan kirjastossa ei ole paperimuodossa ihmisoikeusvaltuutetun asiakirjoja.