Parlamentaarinen yleiskokous – Parliamentary assembly (PACE)

47:n jäsenmaan delegaatiot kokoontuvat Euroopan laajimpaan yleisistuntoon neljä kertaa vuodessa. Istuntopaikkana on Euroopan neuvoston päämaja Strasbourgissa. Noin viikon kestävät istunnot ajoittuvat tammi-, huhti-, kesä- ja lokakuuhun. Yleiskokous voi itse määrittää, mitkä asiat otetaan asialistalle. Keskustelua voidaan käydä vaikkapa ajankohtaisista sosiaalisista ongelmista ja kansainvälisen politiikan aspekteista. Istunnot ovat julkisia ja niitä voi seurata istuntojen aikana suorana lähetyksenä internetissä. 

Yleiskokouksen jäseniä ovat 318 varsinaista ja 318 varaedustajaa kunkin jäsenvaltion parlamentista. Poliittisia ryhmittymiä on yhteensä viisi, kaikki edustajat eivät kuulu johonkin ryhmittymään. Suomella on viisi varsinaisen edustajan sekä viisi varaedustajan paikkaa. Suomen valtuuskunnalla on sihteeristö, joka toimii eduskunnan kansainvälisten asioiden yksikössä.

​Yleiskokouksen toiminta ja tehtävät

Istuntoviikoilla yleiskokous keskustelee ajankohtaisista asioista ja tekee aloitteita ministerikomitealle. Yleiskokouksen keskustelut, raportit ja tutkimukset ovat johtaneet kansallisten lakien muutoksiin esimerkiksi perhe- ja siviililainsäädännössä. Tämän toimielimen aloitteesta ovat syntyneet järjestön merkittävät yleissopimukset, Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja. Kunkin istuntokauden keskeisiin teemoihin voi tutustua Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomuksessa. 

Yleiskokous valitsee Euroopan neuvoston pääsihteerin, parlamentaarisen yleiskokouksen presidentin, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarit sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun. Euroopan neuvoston toimintaa rahoitetaan valtioiden maksamista jäsenmaksuista. Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston varsinaisesta budjetista on noin yksi prosentti. Jäsenmaksuosuus määräytyy maan bruttokansantuotteen ja väestömäärän perusteella.

​Yleiskokouksen asiakirjoja

Asiakirjat verkossa

Verbatim records, Parlamentaarisen yleiskokouksen pöytäkirjat, vuodesta 2000 alkaen.
Adopted texts, hyväksytyt asiakirjat
Working documents, hyväksyttyjen asiakirjojen edeltävät asiakirjat

Asiakirjoja Eduskunnan kirjastossa

Documents, working papers / Council of Europe, Parliamentary Assembly. 1953–1998 ja 1999–2008

Official report of debates / Council of Europe, Parliamentary Assembly. 1952–2006 ja 2007–2011

Orders of the day. Minutes of proceedings / Council of Europe, Parliamentary Assembly. 1952–1997 ja 1998–2006

Texts adopted by the Assembly / Council of Europe, Parliamentary Assembly. 1952–2000 ja 2001–2007