OECD:n rakennus.Kuva: Michael Dean / OECD

​OECD-tietopaketti

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, perustettiin vuonna 1961 tavoitteena lähentää ja kehittää jäsenmaiden talouksia sekä edistää talouskasvua, lisätä yleistä hyvinvointia ja auttaa kehittyviä maita näiden taloudellisissa pyrkimyksissä.

Tänä päivänä OECD:n tehtävänä on jäsenmaiden eri toimialojen mittaaminen, vertaaminen ja politiikkasuositusten tekeminen.

OECD jatkaa vuonna 1948 perustetun Euroopan taloudellisen yhteistyöjärjestön, OEEC:n (Organization for European Economic Co-operation) toimintaa. Järjestö syntyi toisen maailmansodan seurauksena, kun Euroopan valtiot tavoittelivat yhteistyötä rauhan takaamiseksi. Toiminnan käynnistymiseen antoi pontta USA:n harjoittama Marshall-ohjelma Euroopan jälleenrakentamiseksi. OEEC koordinoi Marshall-apua Euroopassa. OEEC:stä kehittyivät myöhemmin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö sekä OECD.

OECD:n perustamissopimus (Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development) allekirjoitettiin 14.12.1960 Pariisissa ja se tuli voimaan 30.09.1961. 

Jäsenmaita OECD:ssä on yhteensä 36. Suomi liittyi järjestöön vuonna 1969: Asetus Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöä (OECD) koskevan konvention voimaansaattamisesta (12/1969).

Eduskunnan kirjasto on OECD:n tallekirjasto, minkä ansiosta kirjasto saa tai hankkii järjestön julkaisuja kokoelmiinsa. Eduskunnan kirjastossa on myös OECD:n edeltäjän, OEEC:n julkaisuja.

Tähän tietopakettiin on koottu perustietoa OECD:sta ja linkkejä tiedonlähteisiin ja julkaisuihin.


Teksti: Sirkka-Liisa Korkeila, syyskuu 2019
Ylläpito: Timo Turja, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 

Eduskunnan kirjaston OECD-kokoelma

OECD:n tallekirjastona Eduskunnan kirjasto saa tai hankkii järjestön julkaisuja kokoelmiinsa.

OECD:n jäsenmaat ja yhteistyö

OECD:n jäsenmaita on 36. Jäsenmaita järjestössä edustavat nimetyt suurlähettiläät.

Aineistot, julkaisut, tietokannat

OECD:n keskeisiä ​aineistoja, julkaisuja ja tietokantoja.

OECD:n tavoitteet ja toiminta

OECD:n tavoitteet määritellään konvention 1. artiklassa vuodelta 1961.

​OECD:n organisaatio

OECD:n päätöksentekijäelimenä toimii jäsenmaiden suurlähettiläistä koostuva neuvosto (OECD Council).