​Pohjoismaiden ministerineuvosto

Pohjoismaiden ministerineuvosto on virallinen pohjoismaiden hallitusten välinen yhteistyöelin, joka koostuu useista ministerineuvostoista. Päävastuu on Pohjoismaiden pääministereillä, jotka tapaavat yleensä kesäkuussa, Pohjoismaiden neuvoston täysistunnon yhteydessä sekä ennen Euroopan unionin huippukokouksia.

Käytännön tasolla yhteistyötä hoitavat pohjoismaiset yhteistyöministerit sekä pohjoismainen yhteistyökomitea. Suomen yhteistyöministeri on Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. Kukin jäsenmaa on vuorollaan ministerineuvoston puheenjohtaja. Helsingin sopimuksessa ja ministerineuvoston työjärjestyksessä määritellään keskeisiä menettelytapoja.

Ministerineuvostot

Pohjoismaiden ministerineuvosto koostuu useista eri alojen ministerineuvostoista.

Lisäksi ministerineuvostolla on useita eri alojen kysymyksiin keskittyviä virkamieskomiteoita.

Ennen ministerineuvoston perustamista 1960-luvun lopussa yritettiin luoda yhteispohjoismainen talousalue. Tämä Nordek-hanke ei kuitenkaan koskaan toteutunut.