Kuva: Elokuvasta Tähdet kertovat komisario Palmu, Fennada-Filmi, Yle

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot

Kansallisten kulttuuriaineistojen digitaaliset arkistot ovat käytettävissä Eduskunnan kirjastossa. Tarjolla on radio- ja tv-arkisto, verkkosivujen arkisto sekä digitoituja aikakauslehtiä vuosilta 1810–1944.

​Kulttuuriaineistojen työasemalla käytettävissä olevat aineistot

Radio- ja TV-arkisto

KAVIn radio- ja TV-arkiston Ritva-tietokanta sisältää tallennettuja radio- ja tv-ohjelmia vuodesta 2009 lähtien. Television ja radion pääkanavien kaikki sisällöt löytyvät tietokannasta. Lisäksi työasemalla on saatavilla Yleisradion tuottamia tv-ohjelmia vuodesta 1957 alkaen. Ritva-tietokannan ohjelmatiedot ovat saatavissa vapaasti verkossa. Lisätietoja Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista (KAVI).

Verkkoarkisto

Verkkoarkisto sisältää suomalaisia verkkosivuja vuodesta 2006 lähtien. Palvelu on avattu vuonna 2009. Lisätietoja Kansalliskirjaston sivuilta.

Digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet

Sanomalehdet vuodesta 1771 vuoteen 1939 ja aikakauslehdet vuodesta 1810 vuoteen 1939 asti ovat vapaasti käytössä osoitteessa digi.kansalliskirjasto.fi. Tätä uudemmat lehdet ovat käytettävissä ainoastaan paikallisesti Eduskunnan kirjastossa, Kansalliskirjastossa, Turun yliopiston kirjastossa, Åbo akademin kirjastossa, Jyväskylän yliopiston kirjastossa, Itä-Suomen yliopiston kirjastossa (Joensuu ja Kuopio), Oulun yliopiston kirjastossa sekä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa.

Digitointitilanne vaihtelee lehdittäin. Lehtiluetteloista voit tarkistaa kunkin lehden tilanteen.
Luettelo digitoiduista sanomalehdistä
Luettelo digitoiduista aikakauslehdistä

​Aineistojen käyttö

Digiarkistoihin tallennettuja aineistoja voi käyttää vain paikallisesti tietyltä kirjaston työasemalta. Eduskunnan kirjastossa käyttöpiste sijaitsee omassa erillisessä huoneessa kirjaston tiloissa ja on varattavissa asiakaspalvelusta. Eduskunta-asiakkailla on etuoikeus työaseman käytössä.

Tekijänoikeussyistä aineistoista ei voi ottaa digitaalisia kopioita, mutta tulostaminen on sallittua.

Kulttuuriaineistojen kerääminen ja käyttöön saattaminen tutkijoille ja muille tarvitsijoille perustuu lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) ja tekijänoikeuslakiin (404/1961).

Digiarkistojen sisällön keräämisestä ja käyttöön saattamisesta vastaavat Kansalliskirjasto sekä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Aineistojen käyttö on mahdollista myös kyseisten organisaatioiden asiakastiloissa sekä ns. vapaakappalekirjastoissa (Turun yliopiston kirjasto, Åbo akademin kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto, Itä-Suomen yliopiston kirjasto sekä Oulun yliopiston kirjasto). Radio- ja TV-arkisto on käytettävissä lisäksi Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkistossa.