​Painetun kirjallisuuden kokoelmat

Eduskunnan kirjaston painetun kirjallisuuden kokoelmissa on aineistoa eduskunnasta, muiden maiden parlamenteista ja parlamenttien toiminnasta. Oikeudellinen aineisto sisältää koti- ja ulkomaisia säädöksiä, oikeustapauskokoelmia ja oikeustieteellistä kirjallisuutta. Yhteiskunnallisessa kirjallisuudessa on politiikkaa, yhteiskuntahistoriaa, kansainvälisiä suhteita ja yhteiskunnan toimintaa yleisemminkin käsittelevää kirjallisuutta. Kokoelmissa on myös useiden kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen sekä Suomen viranomaisten tuottamia asiakirjoja ja julkaisuja.

Kokoelmien sijainti

Kokoelmat on sijoitettu asiakkaille avoimiin kirjastosaleihin sekä suljettuun kirjavarastoon. Lainattava kirjallisuus ja käsikirjaston julkaisut ovat aiheenmukaisessa järjestyksessä.

Avokokoelma

Avokokoelmat ovat kirjastosaleissa. Lainattavat julkaisut noudetaan itse ja lainataan asiakaspalvelussa.

  • pohjakerroksessa vuodesta 1998 alkaen hankittua kirjallisuutta, aikakauslehdet vuodesta 2005 alkaen sekä lainattavat komiteanmietinnöt
  • palvelukerroksen lehtisalissa aikakauslehdet vuoteen 2004
  • palvelukerroksen avotilassa uusimpia sanomalehtiä
  • avokokoelman hyllyluokitus

Käsikirjasto

Käsikirjasto sijaitsee palvelukerroksessa lukusalissa ja sen ulkopuolella kirjastosalissa. Siihen kuuluu valtiopäiväasiakirjat vuodesta 1809 alkaen, Suomen säädöskokoelma, lakikirjoja eri maista, lakikommentaareja sekä kirjaston aihealueiden hakuteoksia ja sanakirjoja.

Varastokokoelma

Osa kirjaston kokoelmista on sijoitettu asiakkailta suljettuun kirjavarastoon. Kotilainaksi annetaan vuodesta 1900 lähtien ilmestynyttä kirjallisuutta. Julkaisut tilataan kirjavarastosta Selma-hakupalvelun kautta, ja tilattu aineisto noudetaan asiakaspalvelusta. Varaston hyllyluokituksesta saat lisätietoa kokoelmista ja aineiston lainattavuudesta. Osa kokoelmista ja niiden sisällöstä on kuvailtu tarkemmin, ja hyllyluokituksesta on linkit näihin kuvailuihin.

Arkadia-kokoelma

Eduskunnan kirjaston Arkadia-kokoelma sisältää kansanedustajien kirjoittamia kirjoja politiikasta ja eduskuntatyöstä vuodesta 1907, ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan edustajista lähtien. Kokoelma on sijoitettu kirjastosaliin ja sitä voi selata Selma-kokoelmatietokannan Arkadia-kokoelman haulla. Arkadia-kokoelman kirjoja ei saa kotilainaksi. Osasta kokoelman kirjoja on erilliset lainakappaleet.

Wanha-kokoelma

Kirjastossa on pieni ennen Turun paloa (v. 1827) ilmestyneiden kirjojen kokoelma, jossa painottuvat juridiikka ja historia. Kokoelmaan on sijoitettu myös uudempaa historiallisesti arvokasta kirjallisuutta. Kirjojen tietoja voi selata Selma-kokoelmatietokannasta Wanha-kokoelma haulla. Wanhan kokoelman kirjoja ei saa kotilainaksi.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kokoelma

Kokoelma sijaitsee Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tiloissa Suurin osa kokoelmasta on varattu yksinomaan oikeusasiamiehen kanslian käyttöön. Aineiston saaminen kestää 1–2 työpäivää, ja se toimitetaan kirjaston asiakaspalvelun kautta.​​

​Puuteluettelo

Eduskunnan kirjaston kokoelmista puuttuvasta kirjallisuudesta on muodostettu ns. puuteluettelo. Luetteloon on koottu erityisesti juridista ja eduskuntaa koskevaa kirjallisuutta, jota otamme mielellämme vastaan lahjoituksina.

​Avokokoelman hyllyluokitus

Avokokoelmaan kuuluu mm. vuodesta 1998 alkaen hankittua kirjallisuutta. Nämä julkaisut on järjestetty aiheittain. Kokoelma sijaitsee kirjaston pohjakerroksessa.

07 Lakimiesjärjestöt
11 Yleinen oikeustiede, oikeusfilosofia, roomalainen oikeus, oikeushistoria
14 Siviilioikeus
15 Kauppaoikeus, elinkeinoelämä, kuluttajansuoja
16 Ympäristö, maa-, vesi- ja ympäristöoikeus, asuminen, maa- ja metsätalous
17 Työ, työoikeus, työmarkkinat, työllisyys
18 Rikosoikeus
19 Prosessioikeus
20 Valtiosääntöoikeus
21 Hallinto, hallinto-oikeus
22 Vero- ja finanssioikeus, verotus, julkinen talous, kansantalous
23 Uskonto, kirkko, kirkko-oikeus
24 Kansainvälinen oikeus
24.1 Ihmisoikeudet
25 Kansainvälinen yksityisoikeus
30.1 Politiikantutkimus, poliittinen filosofia, poliittinen sosiologia
30.2 Vaalit, parlamentit, hallitukset
30.3 Poliittinen toiminta, puolueet
31 Euroopan unioni, ey-oikeus
32.1 Kansainvälisen politiikan tutkimus
32.2 Kansainväliset sopimukset, kansainväliset järjestöt
32.3 Kansainväliset suhteet, ulkopolitiikka
35 Liikenne, tietoliikenne
37 Maanpuolustus
38 Koulutus, tiede ja tutkimus
39 Sosiaali- ja terveyspolitiikka, sosiaalioikeus
43 Historia, poliittinen historia, henkilöhistoria
46 Viestintä
47 Tietojenkäsittely, tietojärjestelmät ​