Itävalta - oikeudellisia tiedonlähteitä

Itävalta – oikeudellisia tiedonlähteitä

Itävalta on liittovaltio, jonka muodostavat yhdeksän osavaltiota. Lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta on jaettu liittovaltion (Bund) ja osavaltioiden (Länder) kesken. Lainsäädäntövalta ja toimeenpano voivat olla joko yksinomaan liittovaltiolla, yksinomaan osavaltiolla tai jaettuna niiden kesken.

Liittovaltion lainsäädäntöelimiä ovat Nationalrat (kansallisneuvosto) ja Bundesrat (liittoneuvosto). Kunkin osavaltion maapäivät (Landtag) nimeää jäsenet Bundesratiin, jonka tehtävänä on edustaa osavaltioita lainsäädäntöprosessissa. Sillä on myös rooli EU-asioiden käsittelyssä. Nationalrat valitaan yleisillä vaaleilla viideksi vuodeksi. Sen tehtävänä on säätää lait, hyväksyä budjetti ja valvoa hallintoa. Bundesrat ja Nationalrat muodostavat  yhdessä Bundesversammlungin, joka päättää lähinnä vain liittopresidentin tointa koskevista asioista. Jokaisella osavaltiolla on oma lainsäädäntöelin maapäivät (Landtag).

Liittovaltioperiaatetta selostetaan parlamentin sivuilla:
Das bundesstaatliche Prinzip
The Federal Principle

Lainsäädäntövallan jako liittovaltion ja osavaltioiden kesken määritellään perustuslain artikloissa 10-17. Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

​Perustuslaki ja oikeusjärjestelmä

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
Federal Constitutional Law

Einführung in das österreichische Recht / Benjamin Kneihs, Peter Bydlinski, Peter Vollmaier. Wien, Facultas WUV, 2014. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The Austrian legal system / Herbert Hausmaninger. Wien, Manz, 2011. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The constitution of the republic of Austria : a contextual analysis / Manfred Stelzer. Oxford, Hart, 2011. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Österreichisches Staatsrecht / Ludwig K. Adamovich, Bernd-Christian Funk, Gerhart Holzinger. Wien, Springer
Osa: Bd. 1 : Grundlagen. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Osa: Bd. 2 : Staatliche Organisation. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Osa: Bd. 3 : Grundrechte. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Säädökset

Liittovaltion säädökset julkaistaan virallisessa lehdessä, Bundesgesetzblatt für Österreich Teil I-III, joka ilmestyy nykyään vain sähköisenä. Osassa I julkaistaan liittovaltion säädöksiä, osassa II ministeriöiden päätöksiä ja muita hallinnollisia säädöksiä ja osassa III valtiosopimuksia.

RIS-tietopankista löytyy liittovaltion voimassa oleva lainsäädäntö ja säädöksiä aina vuodesta 1848, osavaltioiden voimassa olevan lainsäädäntö ja valikoiden kuntien säädöksiä sekä ministeriöiden päätöksiä.

Vanhimpia säädöksiä löytyy Kansalliskirjaston Alex-tietopankista

Valikoima säädöskäännöksiä: List of Austrian laws in English

Lakien löytämisessä auttaa lain lyhenteen tunteminen. Lakien nimiä ja niistä käytettyjä lyhenteitä löytyy teoksesta:
Abkürzungs- und Zitierregeln der Österreichischen Rechtssprache und europarechtlicher Rehtsquellen (AZR) samt Abkürzungsverzeichnis und Hinweisen für die sprachliche Gestaltung juristischer Texte, 2012. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Linkkejä Itävallan säädöksiin Elki-linkkitietokannassa

Säädösvalmisteluaineistoa

Hallituksen esitykset käsittelytietoineen ja parlamentin asiakirjat vaalikausittain
Parlamentin sivuilla vuodesta 1996 eteenpäin.

Hallituksen esitykset
RIS-tietopankissa vuodesta 2004 lähtien. Tietopankista voi hakea hallituksen esityksiä ministeriöittäin ja päiväyksellä tai aikarajauksella.

Valiokuntien asiakirjoja parlamentin sivuilla vuodesta 1996 alkaen.

Linkkejä Itävallan säädösvalmisteluun Elki-linkkitietokannassa

Tuomioistuinratkaisut

Valtiosääntötuomioistuin – Verfassungsgerichtshof

Hallintotuomioistuin – Verwaltungsgerichtshof

Korkein Oikeus – Der Oberste Gerichtshof

Myös muiden tuomioistuinten ja erikoistuomioistuinten ratkaisuja RIS-tietopankista.

Itävallan tuomioistuinratkaisuja Eduskunnan kirjaston kokoelmissa

Linkkejä Itävallan tuomioistuimiin ja oikeustapauksiin Elki-linkkitietokannassa

Valtiosopimukset

Bundesgesetzblatt, osa III, ilmestyy vain sähköisenä ja löytyy RIS-tietopankista, jossa haun voi kohdentaa osaan III

Itävallan kahdenväliset valtiosopimukset: das Aussenministerium - Staatsverträge

Lakikirjat

Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch (ABGB)

Lakikirjan Allgemeine bürgerliches gesetzbuch (ABGB) avoin kommentaari 

SozDok – Dokumentation des Österreichischen Sozialversicherungsrechts
Palvelusta löytyy Itävallan sosiaalivakuutuslainsäädäntö, mm. Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) ja muuta sosiaalivakuutukseen liittyvää aineistoa. Palvelu täydentää RIS-tietopankkia.

Oikeuskirjallisuus

Zeitschrift für öffentliches Recht – Austrian journal of public and international law. Wien, Springer, 1996–. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Linkkejä Itävallan oikeuskirjallisuuteen Elki-linkkitietokannassa

Tietokannat, tietopankit ja tiedonlähdeoppaat

RIS – Bundeskanzleramt Rechtsinformationssystem

Itävallan  liittokanslerinviraston ylläpitämä oikeudellisen tiedon tietopankki sisältää liittovaltion lainsäädännön, osavaltioiden ja kuntien lainsäädäntöä, valikoiman säädöskäännöksiä englanniksi, ministeriöiden asetuksia ja tuomioistuinten ratkaisuja.

Alex – Historische Rechts- und Gesetsestexte online

Itävallan kansalliskirjasto ja on digitoinut  vanhoja säädöksiä ja oikeustapauksia, jotka ovat käytettävissä Alex-verkkopalveluna. Alex ja RIS on linkitetty toisiinsa.

GlobaLex

UPDATE: The Austrian Legal System and Laws: a Brief Overview

Sisällöllinen toimitus: Marja Oksa-Pallasvuo, joulukuu 2013, päivitetty 28.8.2018