Tiedä! Vaikuta! - kansalaisvaikuttamisen tietopaketti

Suomalaisessa demokratiassa perustuslaki takaa yksilön oikeuden osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvän lainsäädännön valmistelee oikeusministeriö.

Edustuksellisessa demokratiassa kansan valta siirtyy vaaleilla valituille edustajille. Tällöin demokratia on lähinnä päätöksenteon väline. Osallistuvassa demokratiassa kansalaisten aktiivisella ja avoimella keskustelulla on keskeinen sija päätöksenteon perustana.

Asiat voisivat aina olla toisin ja paremmin. Kansalaisvaikuttamisen tavoitteena on asioiden muuttaminen. Lainsäädännön muuttaminen, käytäntöjen muuttaminen, talouden muuttaminen. Tavoitteet voivat olla paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä.

Tuloksellisen kansalaisvaikuttamisen taustalla on tieto. Tieto siitä, miten asiat ovat ja miten niitä voi muuttaa. Kun haluat muuttaa maailmaa tai yksittäistä asiaa, ota asioista selvää!

 

Teksti: Päivi Erkkilä, maaliskuu 2015, päivitetty marraskuu 2018, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tillgänglig också: Var insatt! Påverka! - informationspaket om medborgarinflytande
Available also: Find out! Have a say! – view our information package on civic engagement

Lainvalmistelu

Mistä saa tietoa lainvalmistelun eri vaiheista?

Vaikuttamisen areenat

Aloiteoikeudet, kansanäänestykset, puolueet ja kansalaisjärjestöt, julkinen keskustelu, adressit, boikotit ja mielenosoitukset.

Vaalit ja äänestäminen

Äänioikeus, ehdokkaaksi asettaminen, valtakunnalliset vaalit.   

​Kirjallisuutta ja verkkopalveluja

Demokratia, kansalaisaloite, kansanäänestykset, lainvalmistelu, vaalit.