​Yhteiskunta, politiikka ja historia

Eduskunnan kirjastossa on tietoa yhteiskunnan toiminnasta ja politiikasta, niin ajankohtaisista asioista kuin historiastakin. Kirjaston kokoelma sisältää tietoa muun muassa poliittisesta toiminnasta, valtioiden historiallisesta kehityksestä, kansainvälisistä suhteista ja erilaisista yhteiskunnallisista ongelmista. Kokoelmassa on aineistoa Suomen lisäksi runsaasti myös muista maista.

​Eduskunnan kirjasto yhteiskunnallista tietoa välittävänä kirjastona

Eduskunnan kirjaston tehtävänä on ollut tukea kansanedustajien ja valtion eri viranomaisten toimintaa. Tätä tarkoitusta varten kirjastoon on kerätty laaja kokoelma valtion eri viranomaisten julkaisuja. Kirjastossa on maamme laajin kokoelma valtion virallisjulkaisuja. 

Avoimena kirjastona sen tehtävänä on ollut myös tukea kansalaisia heidän etsiessään tietoa yhteiskunnasta. Kirjastoon on koottu kirjoja, lehtiä ja verkkojulkaisuja yhteiskunnan eri alojen toiminnasta, kuten historiasta, kasvatuksesta, koulutuksesta, kulttuurista, sosiaalipolitiikasta, sosiologiasta ja talouselämästä. Kirjaston tietopalvelu palvelee niin viranomaisia kuin kaikkia kansalaisiakin.

Eduskunnan kirjasto toimi valtionkirjastona vuosina 1922–1923. Kirjaston tavoitteena koko historian ajan on ollut hankkia mahdollisimman laajasti valtion virallisaineistoa eli valtion viranomaisten julkaisemia dokumentteja.

Lisää tietoa historiatietopaketeista.

Tietopaketteja Suomen poliittisen historian tapahtumista ja eduskunnan toiminnasta historian avainkohdissa.

Lisää tietoa hallituksen muodostaminen -tietopaketista.

Eduskunta käyttää nykyisin suurta valtaa hallituksen kokoamisessa. Näin ei aina ole ollut. Aiemmin hallitusten muodostamista ohjasi presidentti.

Lisää tietoa Kansanedustajien palkkioiden kehitys -tietopaketista.

Tietopaketista selviää, miten kansanedustajien palkkiot ovat muuttuneet ja miten palkkkiomuutoksia on perusteltu.

Lisää tietoa Eduskuntavaalit-tietopaketista.

Eduskuntavaalit-tietopaketti vastaa kysymykseen, mistä eduskuntavaaleissa on kyse. Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on 14.4.2019.

Lisää tietoa Suomi valtiona -tietopaketista.

Tietopaketissa tarkastellaan muun muassa valtion käsitettä, toimintaa ja tulevaisuutta.

Lisää tietoa Kansalaisvaikuttamisen tietopaketista.

Kansalaisvaikuttamisen tavoitteena on mm. lainsäädännön ja käytäntöjen muuttaminen.

Lisää tietoa ​Kansanedustajien eläkejärjestelmän kehitykksestä.

Tietopaketti käsittelee kansanedustajien eläkejärjestelmän kehitystä. Se on jaettu eläkejärjestelmän keskeisiä muutoksia käsitteleviin osioihin

Lisää tietoa Vaalimainoskokoelma eduskunnan kirjastossa -tietopaketista.

Eduskunnan kirjastoon on tallennettu kokoelma vanhoja eduskuntavaalimainoksia alkaen vuodesta 1948.

 Tietopalvelulta kysyttyä

 

 

Miten voin seurata Suomen Natoon liittymistä koskevan hallituksen esityksen etenemistä?https://www.riksdagen.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/tietopalvelulta-kysyttya/Sivut/miten-voin-seurata-suomen-natoon-liittymista-koskevan-hallituksen-esityksen-etenemista.aspxMiten voin seurata Suomen Natoon liittymistä koskevan hallituksen esityksen etenemistä?2023-02-01T09:45:00Z
Millaisia Natoon liittyviä säädös- ja sopimusasioita on käsitelty eduskunnassa?https://www.riksdagen.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/tietopalvelulta-kysyttya/Sivut/millaisia-natoon-liittyvia-saados-ja-sopimusasioita-on-kasitelty-eduskunnassa.aspxMillaisia Natoon liittyviä säädös- ja sopimusasioita on käsitelty eduskunnassa?2022-05-16T13:20:00Z