Hallituksen muodostaminen Suomessa -tietopaketti

Eduskunta käyttää nykyisin suurta valtaa hallituksen kokoamisessa. Näin ei aina ole ollut. Aiemmin hallitusten muodostamista ohjasi presidentti.

Tietopaketti kertoo, miten hallitusten muodostaminen Suomessa ennen tapahtui ja miten nykyisin eduskunnan käyttäessä päätösvaltaa pääministerin henkilöllisyydestä ja hallituksen ohjelmasta.


Teksti: Timo Turja, toukokuu 2019, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
Kuva: Valtioneuvosto


Lisää tietoa valtioneuvoston muodostamisesta.

Valtioneuvoston muodostaminen

Perustuslain 61. §: "Eduskunta valitsee pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää tähän tehtävään".

Lisää tietoa poliittisista käytännöistä.

Poliittiset käytännöt ja tavat

Presidentin asema suhteessa eduskuntaan ja hallitukseen oli aiemmin vahva.

Lisää tietoa ministereiden valinnasta.

Ministereiden valinnat

Parlamentarisoitumisen myötä Suomeen vakiintui käytäntö, jonka mukaan suurimman puolueen puheenjohtaja aloittaa hallitusneuvottelut.

Lisää tietoa neuvottelutulosten käsittelystä.

Neuvottelutulosten käsittely eduskunnassa

Neuvotteluiden päätyttyä  eduskuntaryhmät kutsutaan tiedotustilaisuuteen, jossa kerotaan tiettyjen puolueiden muodostavan hallituksen.

Lisää tietoa hallitusneuvotteluiden historiasta.

Hallitusneuvotteluiden säädöshistoria

Vasta vuonna 2000 voimaan tullut perustuslaki muutti hallituksen muodostamisen eduskunnan tehtäväksi.

Lisää tietoa presidenttikierroksesta.

Presidentti hallituksen muodostajana

Jo varhain vakiintui tapa, jonka mukaan hallitustunnustelut alkavat niin sanotulla presidentinkierroksella.

Lisää tietoa hallituksen muodostamisesta.

Eduskunta hallituksen muodostajana

Ensimmäisen kerran uuden perustuslain mukaiset hallitusneuvottelut suoritettiin keväällä 2003.

Lisää tietoa tietopaketin lähteistä.

Tutustu tietopaketin lähteisiin

Tietopaketissa käytetyt lähteet.