Eduskunnan istuntosali. ​Kuva: Eduskunta

​Neuvottelutulosten käsittely eduskunnassa

Neuvotteluiden päätyttyä yhteiseen ohjelmaan suurimman eduskuntaryhmän edustaja – tavallisesti väliaikaiseksi puhemieheksi valittu suurimman puolueen puheenjohtaja – kutsuu koolle kaikki eduskuntaryhmät avoimeen tiedotustilaisuuteen, jossa kertoo tiettyjen puolueiden muodostavan hallituksen. Tilaisuudessa kerrotaan myös pääministerin henkilöllisyys, joka tavallisesti, mutta ei välttämättä, on suurimman puolueen puheenjohtaja.

Tämän jälkeen eduskunnan puhemies ilmoittaa tasavallan presidentille neuvotteluissa saavutetusta yhteisymmärryksestä ja kertoo pääministerin henkilöllisyyden. Presidentti antaa saamansa tiedon mukaisen ilmoituksen pääministeriehdokkaasta ja toimittaa asiaa koskevan kirjelmän eduskuntaan. Eduskunnassa ilmoitus pääministeriehdokkaasta ilmoitetaan saapuneeksi ja asia pannaan pöydälle seuraavan päivän istuntoon. Eduskunnan täysistunnossa järjestetään äänestys presidentin ilmoittamasta pääministeriehdokkaasta. Keskustelua ei sallita. Jos pääministeriehdokas saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, hänet on valittu pääministeriksi.

Usein jo samana päivänä presidentti myöntää eron edelliselle hallitukselle ja nimittää eduskunnan valitseman henkilön pääministerin tehtävään ja muut ministerit samassa yhteydessä pääministeriksi valitun henkilön tekemän ehdotuksen mukaisesti. Seuraavana päivänä valtioneuvosto antaa hallitusohjelman tiedonantona eduskunnalle ja tekee ilmoituksen ministereiden sidonnaisuuksista. Keskustelu tiedonannosta päättyy äänestykseen hallituksen luottamuksesta.

Kun enemmistö äänestää luottamuksen puolesta, Suomeen on syntynyt uusi hallitus.