​Historia-tietopaketit

Eduskunnan kirjastossa on paljon aineistoa yhteiskuntahistoriasta. Kokoelmassa on kirjoja ja muuta aineistoa Suomen, lähialueiden ja koko muun maailman historiallisesta kehityksestä. Poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen historia ovat kokoelman painopisteitä, mutta aineistoa on myös esimerkiksi henkilöiden, maakuntien ja sukujen historiasta. Historiantutkijat käyttävät kirjaston kokoelmaa tehdessään tutkimusta esimerkiksi menetetyn Karjalan historiasta, Kansainliiton toiminnasta 1920-luvulla ja naisten aseman kehityksestä Itä-Afrikassa.

Eduskunnan kirjaston asiantuntijat tekevät tietopaketteja Suomen poliittisen historian tärkeistä tapahtumista. Tietopaketit kertovat eduskunnan toiminnasta historian avainkohdissa. Eduskunnan päätösten taustalla olevat keskeiset asia- ja pöytäkirjat ovat esillä tietopaketeissa.


Lisää tietoa naisten äänioikeus -tietopaketista.

Naisten äänioikeus 110 vuotta -tietopaketti

Naiset saivat Suomessa 110 vuotta sitten täyden äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden.


Lisää tietoa Eduskunnan toiminta sota-aikana -tietopaketista.

Eduskunnan toiminta sota-aikana -tietopaketti

Tietopaketti tuo esille, kuinka eduskunta työskenteli sota-aikana 1939−1944.  Talvisodan aikana eduskunta työskenteli Kauhajoella.

Lisää tietoa Kansanvallan tulikoe -tietopaketista.

Kansanvallan tulikoe -tietopaketti

Radikaalivasemmiston sulkeminen eduskuntatyöstä ja kansanedustajien kohtalot Neuvostoliitossa.  

Lisää tietoa Kamppailu hallitusmuototietopaketin osasta 1..

Kamppailu hallitusmuodosta 1918–1919 -tietopaketti

Osa 1: Kun eduskunta valitsi Suomelle kuninkaan.
Lisää tietoa Eduskunta itsenäistyminen -tietopaketista.

Eduskunta ja itsenäistyminen 1917 -tietopaketti

Historiallinen tietopaketti esittää dramaattisen vuoden 1917 käänteet valtiopäivien näkökulmasta.

Lisää tietoa Eduskunta mukana rauhanteossa -tietopaketista.

Eduskunta mukana rauhanteossa vuonna 1944 -tietopaketti

Eduskunnalla oli merkittävä rooli kansakunnan suurissa ratkaisuissa vuonna 1944.

Eduskunta toteuttaa työeläkkeen 1961 -tietopaketti

Tietopaketissa palataan aikaan, jolloin eduskunta sääti ensimmäisen yksityisiä työntekijöitä koskevan eläkelain.

Eduskunta tekee päätöksen peruskoulusta -tietopaketti

Laki koulujärjestelmän perusteista (467/1967) hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.1968.