​Lähteet

​​Lähteet

​Valtiopäiväasiakirjat

Hallitusmuotoa koskevat asiakirjat 1917-1919. Hallituksen esitys Suomen eduskunnalle Suomen hallitusmuodoksi. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Valtiopäivät 1918

Valtiopäivät 1919

Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907–2000 -hakupalvelu

​Kirjallisuus

Ahti, Martti: Salaliiton ääriviivat : oikeistoradikalismi ja hyökkäävä idänpolitiikka 1918-1919. Väitöskirja Helsingin yliopisto. Espoo, 1987. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Alkio, Santeri. Hokkanen, Kari (toim.). Valtiomies 1918–1921. Santeri Alkion päiväkirjat. Helsinki, Edita, 2012. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Hallberg, Pekka - Martikainen, Tuomo: Suomen valtiopolitiikan pitkä kaari. Helsinki, 2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Jyränki, Antero: Kansanedustuslaitos ja valtiosääntö 1906–2005. Julkaisussa: Suomen eduskunta 100 vuotta: Osa 2, Eduskunnan muuttuva asema / Juhani Mylly (toim.). Helsinki, Edita, 2006. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Jägerskiöld, Stig: Valtionhoitaja Mannerheim. Helsinki, 1969. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kähönen, Aappo - Rumpunen, Kauko (toim.): Itsenäisyyden muotoilijat : porvarillisten puolueiden valtuuskunta 1917–1919. Julkaisija: P. E. Svinhufvudin muistosäätiö. Helsinki, Edita, 2008. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Lindman, Sven: Suomen kansanedustuslaitoksen historia : 6, Eduskunnan aseman muuttuminen 1917-1919. Helsinki : Eduskunnan historiakomitea 1968. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Schauman, Georg - Voionmaa, Eino: Valtiomuototaistelu Suomessa 1918 : tosiasioita, mietelmiä ja muistoja. Porvoo, 1924. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tiihonen, Seppo: Vallan kumoukset Suomessa 1917–1919 : Suomi ja vallan verkostot. Helsinki, Otava, 2019. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vahtola, Jouko: Nuorukaisten sota : Suomen sotaretki Aunukseen 1919. Helsinki, Otava, 1997. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vares, Vesa: Demokratian haasteet 1907–1919. Julkaisussa: Suomen eduskunta 100 vuotta: Osa 3, Kansanvalta koetuksella / Mylly, Juhani (toim.). Helsinki, Edita, 2006. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa