​Kirjallisuutta

Björne, Lars: ”…syihin ja lakiin eikä mielivaltaan…” : tutkimus Turun hovioikeuden poliittisista oikeudenkäynneistä vuosina 1918–1939. Helsinki, 1977. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 117. 
Björnen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hentilä, Marjaliisa: Sovittelija : Matti Paasivuori 1866–1937. Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seura, Helsinki, 2013. Työväen Arkiston julkaisu 6.
Hentilänn julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kallis toveri Stalin! : Komintern ja Suomi. Natalia Lebedeva, Kimmo Rentola ja Tauno Saarela (toim.). Helsinki, Edita, 2002.
Lebedevan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kommunistit Suomen eduskunnassa. Turku, 1924.
Kommunistit Suomen eduskunnassa -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Laittomuutta vastaan : Hj. Långströmin ja Niilo Vällärin puolustuspuheet Turun hovioikeudessa marraskuulla 1923. Hämeenlinna ,1923.
Laittomuutta vastaan -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Nevalainen, Pekka: Punaisen myrskyn suomalaiset : suomalaisten paot ja paluumuutot idästä 1917–1939. Helsinki, SKS,  2002. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 867.
Nevalaisen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Rinta-Tassi, Osmo: Kansanvaltuuskunta punaisen Suomen hallituksena. Helsinki, Valtion painatuskeskus, 1986.
Rinta-Tassin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Saarela, Tauno: Suomalaisen kommunismin synty 1918-1923. Helsinki, Kansan Sivistystyön Liitto, 1996.
Suomalaisen kommunismin synty -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Saarela, Tauno: Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923–1930. Helsinki, SKS, 2008. Historiallisia Tutkimuksia 239. 
Suomalainen kommunismi ja vallankumous -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Siltala, Juha: Lapuan liike ja kyyditykset 1930. Helsinki, Otava, 1985.
Siltalan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sotaa ja imperialismia vastaan : työläis- ja talonpoikaissotilaiden oikeuksien puolesta : eduskuntapuheita v:n 1929 budjettikäsittelyssä / M. Rosenberg ja K. Kulmala. Kuopio, 1929.
Rosenbergin ja Kulmalan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Työläisvainot ja sos.dem. puolue. / M. Rosenberg. Helsinki, 1928.
Rosenbergin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Uola, Mikko: Parlamentaarisen demokratian haastajat 1920- ja 1930-luvuilla. Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 3 Kansanvalta koetuksella. Helsinki, Edita, 2006.
Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 3 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vares, Vesa: Demokratian haasteet 1907–1919. Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 3 Kansanvalta koetuksella. Helsinki, Edita, 2006.
Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 3 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Verkkosivuja

Suomen sotasur​mat 1914–1922. Suomen sotasurmat 1914–22 -projekti & Kansallisarkisto 

Luettelo poliittisista syistä Suomessa vangituista kansanedustajista. Wikipedia (perustuu eduskunnan kansanedustajamatrikkelin tietoihin)

 

Kansanvallan tulikoe ​-tietopaketti​ | Vuoden 1918 perintö: tynkäeduskunta | SSTP:n eduskuntaryhmän pidätys 1923 | Kohti kommunistilakeja | Kirjallisuutta