Kirjallisuutta

​Kirjallisuutta

Björne, Lars: ”…syihin ja lakiin eikä mielivaltaan…”. Tutkimus Turun hovioikeuden poliittisista oikeudenkäynneistä vuosina 1918–1939. Helsinki, 1977. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 117. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hentilä, Marjaliisa: Sovittelija. Matti Paasivuori 1866–1937. Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seura, Helsinki, 2013. Työväen Arkiston julkaisu 6. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kallis toveri Stalin! : Komintern ja Suomi. Toim. Natalia Lebedeva, Kimmo Rentola ja Tauno Saarela. Helsinki, Edita,  2002. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kommunistit Suomen eduskunnassa. Turku, 1924. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Laittomuutta vastaan : Hj. Långströmin ja Niilo Vällärin puolustuspuheet Turun hovioikeudessa marraskuulla 1923. Hämeenlinna ,1923. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Nevalainen, Pekka: Punaisen myrskyn suomalaiset : suomalaisten paot ja paluumuutot idästä 1917–1939. Helsinki, SKS,  2002. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 867. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Rinta-Tassi, Osmo: Kansanvaltuuskunta punaisen Suomen hallituksena. Helsinki, Valtion painatuskeskus, 1986. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Saarela, Tauno: Suomalaisen kommunismin synty 1918-1923. Helsinki, Kansan Sivistystyön Liitto, 1996. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Saarela, Tauno: Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923–1930. Helsinki, SKS, 2008. Historiallisia Tutkimuksia 239. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Siltala, Juha: Lapuan liike ja kyyditykset 1930. Helsinki, Otava, 1985. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sotaa ja imperialismia vastaan : työläis- ja talonpoikaissotilaiden oikeuksien puolesta : eduskuntapuheita v:n 1929 budjettikäsittelyssä / M. Rosenberg ja K. Kulmala. Kuopio, 1929. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Työläisvainot ja sos.dem. puolue. / M. Rosenberg. Helsinki, 1928. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Uola, Mikko: Parlamentaarisen demokratian haastajat 1920- ja 1930-luvuilla. Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 3 Kansanvalta koetuksella. Helsinki, Edita, 2006. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vares, Vesa: Demokratian haasteet 1907–1919. Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 3 Kansanvalta koetuksella. Helsinki, Edita, 2006. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Verkkosivuja

Suomen sotasurmat 1914–1922. Suomen sotasurmat 1914–22 -projekti & Kansallisarkisto 

Luettelo poliittisista syistä Suomessa vangituista kansanedustajista. Wikipedia (perustuu eduskunnan kansanedustajamatrikkelin tietoihin)

 

Kansanvallan tulikoe -tietopaketti | Vuoden 1918 perintö: tynkäeduskunta | SSTP:n eduskuntaryhmän pidätys 1923 | Kohti kommunistilakeja | Kirjallisuutta