​Lähteet

Digitoidut valtiopäiväasiakirjat, Eduskunta 

Säädöskokoelmat

Vaalit, Tilastokeskus  

Kirjallisuus

Häikiö, Martti: Presidentin valinta : miten valtionpäämiehet on Suomessa valittu, millaisiin poikkeusmenetelmiin valinnoissa on turvauduttu ja miksi presidentin toimikautta jatkettiin kokonaan ilman vaalia vuonna 1973. Helsinki, WSOY, 1993.
–  Häikiön julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Junnila, Tuure: Noottikriisi tuoreeltaan tulkittuna. Porvoo, 1962.
Junnilan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Jussila, Osmo - Hentilä, Seppo - Nevakivi, Jukka: Suomen poliittinen historia 1809–2009. Helsinki, WSOY 2009.
Jussilan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tarasti, Lauri - Jääskeläinen, Arto: Vaali- ja puoluelainsäädäntö. Helsinki, Edita 2014.
Tarastin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa