​SKDL:n kampanjalevy vuoden 1972 eduskuntavaaleissa (Love Records) Kuva: Heikki Rajala / Eduskunta

​Mikä on Eduskunnan kirjaston vaalimainoskokoelma?

​Aineiston kuvailu, määrä ja rajaukset

Eduskunnan kirjaston vaalimainoskokoelma sisältää pääasiassa eduskuntavaaliehdokkaiden henkilökohtaista kampanja-aineistoa kuten lehtolehtisiä, esitteitä, kotiin jaettavia mainoksia sekä vaalilehtiä. Aineiston seassa on yhteismainoksia, puoluelehtiä, vaalijulisteita, kirjasia sekä ohjeistusta kampanjatyöhön. Pienpainatteisiin rinnastuvat myös vaalikampanjoinnin yhteydessä jaetut mainosesineet (rintanapit, avaimenperät, tulitikkuaskit jne.), joita on mahdollisuuksien mukaan sisällytetty kokoelmaan.

Vanhimmat osat Eduskunnan kirjaston vaalimainoskokoelmasta ovat vuoden 1948 vaaleista ja uusimmat vuodelta 2019. Kokoelma on luetteloitu ja soveltuvin osin skannattu vuoteen 2015 asti. Vuoden 2019 eduskuntavaalimainokset on tarkoitus skannata kuluvan vaalikauden aikana. Aineistoluettelossa on metatiedot 4918:sta eduskuntavaalien mainoksesta tai kampanjatuotteesta.

Vaalimainoskokoelma edustaa verrattain pientä otosta kaikesta aineistosta, jota on ollut jaossa toisen maailmansodan jälkeisissä eduskuntavaaleissa. Jokaisessa 2000-luvun viidessä eduskuntavaalissa on ollut noin 2000 ehdokasta, joista useimmalla lienee ollut jonkinlainen vaalimainos. Eduskunnan kirjaston kokoelmaan on päätynyt vain murto-osa kaikesta eduskuntavaalimateriaalista.  

Vaalimainosten määrä eduskuntavaalivuosittain

​Vaalimainosten puolueperustaista kertymää hallitsevat sodanjälkeisen politiikan neljä suurta: sdp, kokoomus, maalaisliitto/keskustapuolue sekä skdl/vasemmistoliitto. Perussuomalaisten kannatus 2010-luvulla ei vielä erotu mainosten määrässä.

 

Vaalimainosten jakauma puolueittain

​Eduskunnan kirjaston vaalimainoskokoelman seassa on satunnaisia mainoksia myös presidentinvaaleista, kunnallisvaaleista ja Euroopan parlamentin vaaleista. Varsinaista aineiston keräystä on suoritettu ainoastaan eduskuntavaalien yhteydessä.

Vaalikampanjoinnin sähköisiä aineistoja, kuten tv- ja radiomainontaa tai 2000-luvun sosiaalisen median monimuotoista kampanjointia ei ole sisällytetty Eduskunnan kirjaston vaalimainoskokoelmaan. Vaaleihin liittyvän verkkoaineiston tallennuksesta on vastannut Kansalliskirjasto.

​Aineiston kartuttamisen menetelmät

Eduskunnan kirjaston vaalimainoskokoelmaa on kartutettu keräämällä kampanja-aineistoa suoraan vaalitilaisuuksista ja kampanjateltoilta. Kirjaston henkilökunta on käyttänyt mainosten kokoamiseen myös omia verkostojaan. Vanhemman aineiston leimamerkinnöistä käy ilmi, että painettua aineistoa on saatu suoraan kirjapainoilta. Aineiston hankinnan menetelmästä johtuen kokoelman alueellinen painopiste on Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien ehdokkaissa.

Vuosien 2015 ja 2019 eduskuntavaalien yhteydessä aineistoa pyrittiin keräämään lähettämällä pyyntöjä istuville kansanedustajille sekä eduskuntaryhmille ja puoluejärjestöille. Puoluejärjestöjen vakiintuneena tapana on ollut luovuttaa vaaliaineistojaan yksityisten keskusarkistojen eli ns. puoluearkistojen kokoelmiin.